MENY

ishavsmuseet_aarvak___logo.png

Velkommen til
Ishavsmuseet Aarvak

Permanent utstilling:
Ragnar Thorseth – Levd Liv

Ishavsskuta Aarvak
– Ei reise i tid

Vi har stort utval
i polarbøker

Nytt frå Ishavsmuseet
50 år sidan «Sjannøy» sin rekordtur i Vesterisen.
50 år sidan «Sjannøy» sin rekordtur i Vesterisen.
30.mars er det 50 år sidan «Sjannøy» kom heim frå Vesterisen, fullasta etter berre 8 dagars fangsting.                                                                            
Av Johannes Alme – Prosjektleiar Ishavsmuseet Aarvak.                                                          
Etter andre verdskrig gjekk ishavsskipper Oskar Garnes (Ulstein kommune) saman med familie og grannar og fekk bygd ishavsskuta «Sjannøy» på Lindstøl Skips- og Båtbyggeri i Risør. Skuta hadde desse måla: Lpp 30,7 m, Bst 4,31 m Dir 3,555 m. Motoren var ein Crossley på 500 hk. Fleire har framheva «Sjannøy» som den ideelle skuta i Vesterisen. Sterkbygd, snerta å ta seg fram, og lett å skrue opp når isen sette saman. Driftsgrunnlaget første åra var selfangst og sildefiske, torskefisket ved Vest-Grønland og ekspedisjonsturar til Grønland. I førstninga var Oskar Garnes skipper, sidan Jon Hamar, før son til Oskar, Ole Garnes tek over. I 1965 får skuta montert kraftblokk, ei Rappblokk, og i 1967 fekk skuta ny motor, ein Wichmann på 750 hk. Samstundes får skuta vripropellanlegg. I 1969 vert gangane bygde att. 1970 er siste året med fri fangst i Vesterisen. Utdrag frå «ARSBERETNING VEDKOMMENDE NORGES FISKERIER 1970 NR. 10 SELFANGSTEN 1970» I 1970 deltok i alt 19 fartøyer i fangsten i Vestisen, 2 færre enn i 1969. Fartøyene var på gjennomsnittlig 156 bruttotonn. Den totale besetning var 290 mann, gjennomsnittlig 15 mann pr. fartøy. Turene varte gjennomsnittlig 41 døgn. Samlet fangst i Vestisen var 55 806 dyr. Gjennomsnittsfangsten pr. fartøy ble 2 937 dyr. Av totalfangsten utgjorde grønlandssel 18 096 dyr, herav 16 346 unger og l 750 eldre dyr. Den prosentvise fordeling på unger og eldre dyr var henholdsvis ca. 90 og 10. Av klappmyss ble det fanget 37 709 dyr, herav 25 208 blueback og 12 501 eldre dyr. Den prosentvise fordeling på blueback og eldre dyr var henholdsvis 67 og 33. Av samlet fangst i Vestisen på til sammen 55 805 dyr, utgjorde fangsten av grønlandssel 32,4% og fangsten av klappmyss 67,6 % . Den totale innklareringsverdi utgjorde kr. 10 777 000, gjennomsnittlig kr. 567 200 pr. fartøy. Det økonomiske utbytte ble meget tilfredsstillende, ikke minst takket være gjennomgående gode priser på skinnprodukter og spekk i 1970. For sammenlikningens skyld kan nevnes at i de relativt gode fangstår 1964-67 lå gjennomsnittlig innklareringsverdi pr. fartøy på kr. 354 280. Som hjelpeskip i Vestisen ble i likhet med i 1969 benyttet bjergningsbåt «Salvator». «Sjannøy» dreiv kraftblokkfiske fram til klargjering for Ishavet. Som vanleg var det kort tid frå avslutta fiskeri til å få nota i land og ta om bord laustankane, bunkre og proviantere. Alt utstyret sto klart på Garnes, der Oskar Garnes hadde oversikt og full kontroll, ein streng, rettskaffen og omsorgsfull mann. Iskarta syner gode isforhold, og prisane er spådd å vere gode. Fangststart er 20. mars, dei er framme ved iskanten eit par dagar før. Desse dagane brukar skipper Ole Garnes til å leite etter kastet til klappmyssen, medan det røynde mannskapet riggar skuta klar til fangst, skyt inn geværa og elles kjenne fangstiveren stige etter kvart som dei ser mørke prikkar på isen. Dei er ikkje aleine skute, der er fleire andre skuter i same området. Skipper Ole går «Sjannøy»  rett inn i eit området med mykje klappmyss. Det er full fangst frå første dag, dei fangar familiar, ikkje berre bluebacken. Det vert lange dagar, første dagen fangstar dei meir enn 1000 dyr, dei held på i 24 timar, og det er morgon før karane får seg to-tre timar på køya. Slik held dei fram med lange og gode fangstdagar. Karane får berre 2-3 timars søvn per natt, så det vert tyngre og tyngre å få liv i dei. Ein morgon kjem førsteskyttar Hilmar Vilnes med ei flaske konjakk og eit lite eggeglas når han purrar. Kvar mann får ein ørliten dram, så pass det riv i halsen og auga går opp. Skinna vert kjølt godt av på dekket før dei vert platta ned. Sidan skuta gjekk seg rett inn i storfangst, får dei ganske raskt problem med å få plass til fangsten. Dei fleste laustankane i lasterommet er framleis fulle med brennolje. Dei toppar opp alle andre tankar, likevel er det for mykje. Ole Garnes er i radioen og spør om nokon andre skuter treng olje. Det er tidleg i sesongen og alle har rikeleg med olje enda. Problemet vert løyst, som ikkje var uvanleg den tida om slike problem oppstod, oljen vert pumpa på havet på nattetid. Det er ein god del kubikk som vert pumpa over bord, men ingen ser noko att av den lette oljen. Fangstforholda held seg gode til torsdag 26.mars, skjærtorsdag, då er det kuling frå nord, med storm i kasta. Dei klarer likevel fangste litt, og dagen etter er skuta fullasta. Det er ikkje plass til alle skinna på tankane eller i lausfangstrommet, så 2-300 bluebackskinn vert plassert bake i gangen. Dei sluttar av fangsten, riggar ned fangstutstyret og sig ut gjennom isen. I timar medan dei går utover ser dei tusenvis av blueback på isen. Ole seier han aldri har sett noko liknande, korkje før eller sidan. Det har vore strie døgn, med stor aktivitet, og lite søvn, så no får karane sove ut. Dei har inne meir enn 3300 feite blueback og vaksne klappmyss, så «Sjannøy» ligg tungt i sjøen. Spekkmenga syner seg etter levering å vere 104 tonn. Aktre del av dekket er under vatn både når dei går frå isen og når dei kjem til lands. Det gode er at det er stille og flatt hav, så fangstrestar og blod som er på fremste del av dekket, må spylast på havet før dei går til kai. Selfangarane kvitterer med å seie at hadde dei visst dei fekk ei så fin oversegling, skulla dei hatt 300 skinn til i gangane! Påska er tidleg i 1970, dei kjem heim andre påskedag, 30. mars. Når skuta kjem til Garnes, står familie og vennar og tek mot dei på kaia. Det perfekte tidspunktet for å fange blueback og klappmyss, dyktige og ærekjære fangstfolk og ein rask tur, gjer at fangsten vert karakterisert som eksepsjonell fin. Elling Aarseth kjøper fangsten, meir enn 3300 skinn, han seier han aldri har sett ein så jamn fangst med så god kvalitet. Dette kjem både skute og mannskap til gode. Mannskapslotten vert på heile 18 000 kroner. Reiarlaget kostar ein god del på «Sjannøy» etter turen. Skuta går til Myklebust Mek. i Gursken og det vart lagt nytt galgedekk i stål. Det vert ny kraftblokk - Triplex not-vinsj, og ny not-binge ned på hekken. Elles vart det laga ny innreiing bak, ny messe, bysse og vaskerom med dusj samt ein ny lugar. Også i 1971, 72  og 74  var «Sjannøy» første skute heim frå Vesterisen. Då var det kvoter, og det økonomiske resultatet vert mindre. (1973 fiska «Sjannøy» lodde, og var ikkje på fangst) I 1974 bygde reiarlaget ny stor snurpar. Ishavsskuta vart seld til Paul Stark, Tromsø og vart døypt om til «Polarfangst». Han gjorde gode ishavsturar med skuta. Utanom vart skuta brukt til frakt til ute-stasjonane, andre fraktoppdrag og bruksvakthold. «Polarfangst» forliste for 40 år sidan, 16. april 1980, i Vesterisen. Mannskap på turen: Ole Garnes, Skipper, Hilmar Vilnes, 1.skyttar, Ingvald Johannessen, 2.skyttar, Arvid Bøe, Maskinist, Arne Haddal, Maskinassistent, Kåre Haddal, Stuert, Oddbjørn Leithe, Messegut. Fangstfolk: Frode Vilnes, Karl Johan Djupvik, Knut Johan Mikkalsen, Hans Slettmo, Jonas Sande, Håkon Håndlykken, Laurits Garen og Mads Sølsnes                             Referansar Ole Garnes - samtale 21.01.2020, samt diverse samtaler i Vesterisen 1992 Karl Johan Djuvik – samtale 26.03.2020 Frode Vilnes – samtale 26.03.2020 Kåre Haddal – samtale 26.03.2020 Boka «Is, skuter og folk, Isflaket 10 år»
30.03.20 13:36
AVLYST Polarkveld 20. mars kl. 19.00,
AVLYST Polarkveld 20. mars kl. 19.00,
Polarkvelden med Peter Schmidt Mikkelsen 20. mars er dessverre avlyst. Bakgrunnen er faren for smittespreiing av koronaviruset, og usikkerheita rundt dette. Ishavsmuseet følgjer utviklinga av situasjonen og vil kome med ny dato for denne polarkvelden seinare.
23.12.19 09:49
Polarnyhende

    @ISHAVSMUSEETAAR  
Lasting...

Siste nytt frå Facebook Følg oss på Facebook    

Ta deg ein tur og utforsk Ishavsmuseet du også. Ope alle dagar 11.00-17.00.Vi gler oss til å sjå deg.
Ta deg ein tur og utforsk Ishavsmuseet du også. Ope alle dagar 11.00-17.00.Vi gler oss til å sjå deg.
Ta deg ein tur og utforsk Ishavsmuseet du også. Ope alle dagar 11.00-17.00.Vi gler oss til å sjå deg.
05.06.20 09:31
Torsdag og "balljedag" 😁Potetballen er klar til servering frå kl 14.00-18.00.Velkomne.Ishavsmuseet tek i vare dei grunnleggande krav til smittevern.
Torsdag og "balljedag" 😁Potetballen er klar til servering frå kl 14.00-18.00.Velkomne.Ishavsmuseet tek i vare dei grunnleggande krav til smittevern.
Torsdag og "balljedag" 😁Potetballen er klar til servering frå kl 14.00-18.00.Velkomne.Ishavsmuseet tek i vare dei grunnleggande krav til smittevern.
04.06.20 10:18
Ny  utgåve av polarmagasinet Isflaket på veg ut til alle medlemar.Vil du verta støttemedlem av Ishavsmuseets Venner? For kr. 300,- i året er du både støttemedlem og du får medlemsbladet "Isflaket", med ny og gamal polarhistorie, fire gongar i året. Vipps kr. 300,- til 105310, og vi sender deg første blad. Husk og merk med navn og adresse. Vil du heller ha faktura i posten så send oss ei melding.Del gjerne med dine vener. 😁#ishavsmuseet #polarhistorie #Isflaket
Ny utgåve av polarmagasinet Isflaket på veg ut til alle medlemar.Vil du verta støttemedlem av Ishavsmuseets Venner? For kr. 300,- i året er du både støttemedlem og du får medlemsbladet "Isflaket", med ny og gamal polarhistorie, fire gongar i året. Vipps kr. 300,- til 105310, og vi sender deg første blad. Husk og merk med navn og adresse. Vil du heller ha faktura i posten så send oss ei melding.Del gjerne med dine vener. 😁#ishavsmuseet #polarhistorie #Isflaket
Ny utgåve av polarmagasinet Isflaket på veg ut til alle medlemar.Vil du verta støttemedlem av Ishavsmuseets Venner? For kr. 300,- i året er du både støttemedlem og du får medlemsbladet "Isflaket", med ny og gamal polarhistorie, fire gongar i året. Vipps kr. 300,- til 105310, og vi sender deg første blad. Husk og merk med navn og adresse. Vil du heller ha faktura i posten så send oss ei melding.Del gjerne med dine vener. 😁#ishavsmuseet #polarhistorie #Isflaket
01.06.20 15:35

Siste nytt frå Blogspot Følg oss på Blogspot    

9.april 1940

Av Helge Ødegård. 
Vesterissesongen 1940 var eg fangstmann om bord i ”Buskøy” frå Vartdal. Eg var då mellom 16 og 17 år. Dagen den 9. april hugsar eg godt enno. Selfangsten i Vesterisen var ujamn dette året. Dei beste skutene med kraftige maskiner hadde til dels gode fangstar av sel og kviting. Dei gamle skutene med svake stimmaskiner hadde stort sett lite fangst. Då vi kom fram til 9. april hadde vi drive med plukkfangst nokre dagar. Plukkfangst, det ligg i ordet, stort sett å fange enkelt dyr. Det kan variere frå 30-40 til nokre hundre for dag, ja dårlegare dagar kan det bli berre nokre få dyr. Det er mest Blueback som blir fanga slik. Ein går langs iskanten og plukkar dei dyra ein får auge på.


Den 9. april starta som vanleg. Det var vaktskifte kl. seks om morgonen og straks det vart lys nok gjekk førsteskyttaren i tønna og begynte å leite etter Blueback. I slik fangst var det vanleg at skipperen låg til litt før frukost, om lag kl åtte om morgonen. Men denne dagen var skipperen tidleg vaken. Han gjekk til bestikken og slo på radioen på mellombølgja. Normalt skulle der ikkje vere noko på mellombølgja så tidleg på dagen, det var vanleg å lytte på fiskeribølgja. Det måtte vere noko i kveldsnytt 8. april skipperen hadde merka seg.
Eg stod framme ved luka å flådde ein Blueback då eg fekk sjå skipperen kome ut frå styrehuset heilt illraud i fjeset og nedover halsen. Eg lurte på kva det var han var forbanna for, han vart raud i fjeset når han vart sint. Men han skreik ut: ”Det er krig! Tyskarane har gått i land fleire plassar i Noreg”. Han ropte også opp til skyttaren; ”det er krig!”. Eg minnes Sandvik svara; ”krig, ja vel”, så eit par sekund seinare til rormannen, ”kom litt styrbord”. Dette med krig var så uverkeleg, vi fatta det liksom ikkje. Vi fortsette med fangstinga om lag som ein normal dag. Dei som ikkje var opptekne med fangst eller hadde rortørn sat mykje å høyrde på Vigra radio. Enno kan eg ikkje fatte at vi ikkje purra frivakta og fortalde kva som hadde skjedd. Men frivakta vart ikkje purra før til vanleg tid. Fem timar seinare fekk dei vite det. Frivakta tok meldinga vår som ein spøk. Fyrbøtaren vart sint, ”slikt er alt for alvorleg og spøke med” sa han. Ja, fyrbøtaren, han Lars, var litt eldre, var vel midt i 30-åra kan eg tenke meg. Så i forhold til oss 16-17 åringane var han gamal. Lars var nygift, tok krigen tungt og tenkte på dei heime. Denne dagen, den 9. april, gjekk omtrent som ingen ting skulle ha hendt. Eg kan ikkje huske om vi såg den tyske selfangaren ”Sachsen” den dagen, men vi var nok i same farvatn.
Når eg tenker på denne dagen, ja, det blir liksom så rart og uverkeleg kor seint vi vart klar over kva som hadde skjedd. Eg vil nok tru at dei som var eldre oppfatta kva som var skjedd, men den første dagen var det liksom som vi ikkje reagerte i det heile. Då vi fekk frivakt kl 12 gjekk vi til køys som vanleg dei fleste av oss. Skipperen brukte radioen som vanleg. Hadde tyskarane hatt der eit kaperskip hadde dei peila inn heile selfangstflåten på eit blunk. Når det leid ut på kvelden hadde vi samla oss litt og det var mange som forbanna Tyskland og Hitler. Men den 9. april var stort sett ein dag med vanlege vakter og fangsting. Men ein ting var uvanlig denne datoen, skipperen var nesten ikkje i tønna for heile dagen. Det var nok ikkje greitt å vere skipper når slikt hender med kjerring og ungar heime, og ansvar for mannskap og skute.

12.04.15 18:25
Selfangsten ved eit vendepunkt?

Av Webjørn Landmark
Det har vore drive selfangst langs kysten vår i fleire tusen år. Dei første som slo seg ned ute i havgapet, langs ein langstrakt kyst, gjorde truleg dette nettopp for den lette tilgangen til, og store førekomsten som var her av sel. Selen var lett å fange og gav mykje næringsrik mat til eit veksande kystfolk, sjølv om det truleg var feittet som var det viktigaste også den tida. Feittet frå selen var viktigaste kjelde for oppvarming av både telta i steinalderen, og dei første hus som kom opp langs med kysten. Ei god kjelde til lys var det også. Den rike tilgangen på spekk var viktig for at kystfolket kunne bo der ute også vinterstid.
Seinare måtte selfangaren over store hav for å sikre same tilgangen. I nyare tid kom Noreg med i selfangsten med nokre turar frå 1790 av. Det var handelsmann Buck som stod bak desse første turane, men først i 1819 kom starten på det vi kan kalle ein kontinuerleg selfangst frå Noreg. Sven Foyn kom med i selfangsten frå 1846, Tromsø kom snart etter og frå 1898 var Sunnmøringane også kome med. Det var no det for alvor vart satsa på selfangsten. Sunnmøringane forstod raskt at skulle ein få lønsemd ut av fangsten måtte ein i gang med å bygge spesialskuter til selfangsten. Frå 1910 av vaks det fram ein stor flåte med selfangstskuter spesialbygde for selfangst. Det vaks fram ei ny næring som fekk stor økonomisk betyding for heile landet. I Ishavsmuseet sitt fartyregister er det registrert 472 skuter som har gått på selfangst frå Noreg. Legg ein til kva desse skutene har hatt bruk for av utstyr, reperasjonar osv. er det ikkje vanskeleg å sjå kor viktig næringa har vore.
I toppåret 1925 fanga Noreg 400.000 sel. I 1970 var talet 163.000, og ti år etter var det kome ned i 60.000 sel. I 1990 var same talet 15.000 sel, og i 2014 var det fanga knappe 12.000 sel. Sjølvsagt var det i periodar ei overbeskatting på sel, og over tid fekk næringa dårleg rykte og kom under kraftig press frå mange kantar. Dyrevernorganisasjonar verda over gjorde seg gode pengar på å gå i protest mot Norsk og Kanadisk selfangst.  Men hadde næringa fortent dette dårlege rykte? Neppe. Alle som har kjennskap til selfangst veit at sel vert avliva på ein human og god måte. I dag vert selen avliva tre gongar. Først vert det skoten, så slått med hakapiken, for til slutt og verte blodtappa straks.
Slutt på selfangsten?Regjeringa Solberg har bomma, og gir truleg etter for press frå EU og ekstreme dyrevernarar, og avviklar norsk selfangst når dei no kuttar all støtte til denne tradisjonsrike næringa. Det blir då vanskeleg å drive vidare. Vi har ein unik selfangst-tradisjon som med eit pennestrøk er i ferd med å bli nedlagd. Det som er minst like urovekkande er at regjeringa samstundes bidreg til å fjerne det store kompetansemiljøet på drift i arktiske strøk.
I budsjettforslaget er heile støtta til Norsk selfangst borte. I 2014 var støtta på 12 millionar kroner. Selfangstnæringa har siste åra vore driva med 80% statsstøtte, og vert den fjerna er det klart konsekvensane vert store. Det er lite truverdig at det skal vere nasjonaløkonomiske grunnar til å kutte all støtte til selfangst, i eit land som fløymer over av pengar.
-Ein absurd skuffelseDette var orda til selentusiast og innehavar av Polargodt i Tjørvåg, Arnfinn Karlsen, då nyhenda om kutta til selfangsten vart kjend. Karlsen har bygd opp eit komplett og flott anlegg for mottak av selprodukt. I dag det einaste godkjende anlegget i Noreg for mottak av sel. Karlsen seier at det beste nok hadde vore at støtta hadde blitt redusert til 50% statsstøtte. Dette ville ha ført til meir kreativitet og utvikling av nye produkt. Selnæringa er avhengig av at kvaliteten vert auka i alle ledd. Karlsen seier vidare at det er stor marknad for selskinn, spesielt i Austen. Han er godt i gang med å produsere spanande produkt av fangsten på 4100 sel som han tok i mot frå «Havsel» i 2014.
Den største verdien ligg nok i seloljen som er eit fantastisk og ettertrakta produkt i helsekostmarknaden. Seloljen har vist oppsiktsvekkande gode resultat i fleire medisinske studiar. No har Kina også begynt å etterspør selolje, og her er marknaden enorm. Produkt av sel er ein fantastisk ressurs. Ikkje noko anna dyr kan måle seg med ein perfekt steikt og saftig selbiff! På Ishavsmuseet har vi med jamne mellomrom selkjøt på menyen. Dette kan vere både til turistbussar, under polarkveldar og høgtidssame samankomstar. Dette er selkjøt i ulike former, men mest populær er nok stuerten si gryte medbiffstrimlar av sel. «Omega 3 i brun saus», som ein tidligare selfangar sa det.
Selfangstskipper Bjørne Kvernmo på «Havsel» har nyst vore på Ishavsmuseet og helde foredrag. Han fortel at det alt i dag vert drive med små lønningar og idealisme. Vår sterke oppmoding må vere å få attende støtta til norsk selfangst. Og den må vere stor nok til at både selfangar, reiarlag og mottak kan overleve og føre dei rike tradisjonane vidare. Fødselsoverskotet av sel er enormt. Bestanden er i sterk auke, og årleg reknar ein med at det i Vestisen vert fødd om lag 80-90.000 sel. I 2014 fanga tre skuter 11.980 sel samla.
Isflaket har i første utgåve 2015 med ein artikkel frå Mariann Mathisen om «Monumenter over selfangst», ein flott artikkel om «Polsjerna» og «Aarvak», to fartøy som i dag begge er komne på museum og minner om selfangstnæringa si store tid.
Men nye generasjonar treng også selfangarar. Vi treng å vidareføre ein utdøyande kunnskap om eit stolt og viktig yrke, ved å årvisst sende ishavsskuter på fangst. Vi treng å beskatte selbestanden på rett måte, og vi treng dei fantastiske produkta som sel kan gje oss.
God fangst!
05.04.15 11:56
Frå Vesterhavet sitt forlis i 1939

Av Havtor Hofset

Som eldre folk enno kan hugse, var det mykje storm og uvêr første halvår i 1939. Det fekk selfangstskutene på veg til fangstfeltet ved New Foundland merke i slutten av februar. Men også skutene til Vesterisen fekk føling med uvêret litt seinare på våren.

Dei som fekk mest omtale i avisene var newfoundlandsskutene "Polarbjørn" og "Polaris" som redda mannskapet på "Saltdalingen"  og ikkje minst Svenska Amerikalinjens "Drottningholm" som berga mannskapet på "Isfjell" i den forrykande orkanen. Ishavsskuta "Nyken" forliste også, og  alle om bord  miste livet. Skuta som liksom "Saltdalingen" høyrde heime i Gratangen,  hadde eit mannskap på 18.
Vesterisskutene hadde også ein hard tørn på oversiglinga  dette året der tre skuter forliste. Det var to frå Sunnmøre, nemleg "Vesterhavet" frå Brandal og "Vestad" frå Vartdal, og "Heimland I" frå Tromsø. Mannskapet på alle tre skutene vart berga.  Det forliste to skuter til i  stormen. Det var "Polar" og "Vikfjeld". Der gjekk alle mann med.
Om natta 19. mars fekk "Vesterhavet" ein svær brotsjø over seg, skansekledning og fleire rekkestøtter på babord side vart avslegne og dollbordet svikta.  På styrbord side var dekket delvis oppslege. På same side var båtdekket slite laust frå keisinga og hang etter fremste vinkeljarnet. Forriggen var skada. Det oppstod store lekkasjar, sjøen fossa inn i lasterom og maskinrom. Bunkerskola som var i lasteromet kom ned i lensebrønnane og tetta lensesystemet.
Fyrbøtaren Sigmund Brandal dukka ned i lensebrønnen og fekk snudd eller bøygt lenserøret slik at dei fekk lensinga i gong att. Dei kunne no halde det gåande nokre timar til. Men så kom ein ny brotsjø som fylte maskinromet og sløkte fyren på kjelen. Då var det ikkje anna å gjere enn å prøve å forlate skuta. Men det var så dårleg vêr at dei venta til det lysna av dag før dei gjekk frå borde.
Lykka var at "Vesterhavet" hadde fått ny radiosendar dette året. Det same hadde"Flemsøy" som i tillegg hadde peileapparat. Det var det ikkje mange som hadde den gongen. Derfor kunne "Flemsøy" peile inn og finne "Vesterhavet" når dei prata i radioen.
Av skutene som kom til hjelp, var det utanom "Flemsøy" også "Fangsmand" og "Rundø" som tok seks mann kvar. "Flemsøy" tok fire mann.
Av mannskapet på "Vesterhavet" var desse frå våre bygder: Skipper Nils L. Brandal, 1. skyttar Johannes Mur Brandal og fyrbøtar Sigmund Brandal, frå Brandal. Frå Hareid kom maskinist Ole Brobakk og fangstmann Reidar Nesset. Frå Stadtlandet kom fangstmennene Oskar, Bernhard og Johannes Kvernevik.  
08.03.15 18:41

@ISHAVSMUSEET Følg oss på Instagram    

digital_museum.png

 

Opningstider

April, Mai, September & oktober
Frå 15. april til 20. oktober
Kvardagar 11:00 – 16:00
Laurdag & søndag 12:00-16:00
Juni, Juli & August
Alle dagar 11:00 – 17:00
Inngong Vaksne Kr. 90 / Born Kr. 40


Kontaktinformasjon

Adresse
ISHAVSMUSEET AARVAK
6062 Brandal

Kontakt
Tlf. kontor 70 09 29 00 
Tlf. 70 09 20 04
Mob. 951 17 644
post@ishavsmuseet.no

Design: Osberget ASPowered by: Osberget CMS