MENY

ishavsmuseet_aarvak___logo.png

Skulebesøk

Ishavsmuseet egnar seg for skulebesøk i alle alderstrinn. Våre omvisarar er flinke forteljarar og legg opp omvisinga etter alderstrinna.

Ønsker du materiell tilsendt før besøket kan du ta kontakt med vår skulekontakt Beathe Holstad på mail:beathe@ishavsmuseet.no

Ønskjer du å besøke Ishavsmuseetmed klassa di, kan du ta kontakt med oss for å lage eit opplegg som høver for deg. Konferanseromet vårt høver fint til klasserom, og i første etg. kan ein ta mat-friminuttet.

Ishavsmuseet sin "polarquiz" for mellomskuletrinnet  kan elevane fylle ut under eller etter besøket.

Ein tur til Ishavsmuseet kan gjerne kombinerast med ei utflukt til Kvitneset, om lag 2 km nord for Brandal. Her finn du festningsverk etter Den andre verdskrigen. På Kvitneset er det godt skilta med informasjon over området. Der er gode fiskeforhold og ein fin grillplass.

Undervinsingsopplegg

Ishavsmuseet Aarvak er ein fantastisk arena for undring og læring. Ein kan nytte museet til mange tema innan mange fag. Ein kan vektlegge det kvar enkelt lærar meiner er viktig innanfor dei forskjellige faga. Læraren kan også nytte personalet ved museet. Dei er kunnskapsrike og har lang erfaring i dei fleste emne.

Dette er meint som dokument med forslag til undervisning. Alle grupper står sjølvsagt fritt til å lage eigne opplegg, eller, om dei vil, nytte dette eller delar av dette dokumentet. Det er også mogleg å lage undervisningsopplegg i for- eller etterkant av ei vitjing til Ishavsmuseet, td byggje modellbåtar, fordjupe seg i dyreartar, lokalhistorie, eller liknande.

Opplegga her er laga i eit forsøk på å dekkje ein del av kompetansemåla i læreplanane, for dermed frå museet si side å kunne gi eit best mogleg tilbod. Ein kan også trekkje inn andre fag, som norsk, engelsk, matematikk og kunst og handverk. Her er det natur og miljø og samfunnsfag som er vektlagt, med unntak av ein aktivitet i engelsk, men moglegheitene til å involvere andre fag er mange.

Til begge opplegga er det ein del fargeleggingsark og enkle oppgåver som kan brukast på forskjellige måtar og i tillegg er her eit polarquiz (eige dokument) som kan tilpassast dei forskjellige aldersgruppene. Ein del av aktivitetane i 1.-4. klasse-opplegget kan passe til 5.-7. klasse, t.d kartoppgåva, og omvendt.

Det skjer stadig ting ved Ishavsmuseet Aarvak, så vi vil også tilpasse undervisningsopplegga etter kvart som utstillingane ved museet utvidar eller endrar seg.

Håper de vil ta turen til Ishavsmuseet Aarvak, eit levande museum i hjartet av Sunnmøre.

Vi har satt opp undervisningsopplegg for skuleelevar, 1–4 klasse, 5–7 klasse og 8–10 klasse. Last ned PDF dokumenta her.

undervisningsopplegg_1_4_klasse.pdf
undervisningsopplegg_5_7_klasse.pdf
undervisningsopplegg_8_10_kl.pdf

 

Opningstider

April, Mai, September & oktober
Frå 15. april til 20. oktober
Kvardagar 11:00 – 16:00
Laurdag & søndag 12:00-16:00
Juni, Juli & August
Alle dagar 11:00 – 17:00
Inngong Vaksne Kr. 90 / Born Kr. 40


Kontaktinformasjon

Adresse
ISHAVSMUSEET AARVAK
6062 Brandal

Kontakt
Tlf. kontor 70 09 29 00 
Tlf. 70 09 20 04
Mob. 951 17 644
post@ishavsmuseet.no

Design: Osberget ASPowered by: Osberget CMS