MENY

ishavsmuseet_aarvak___logo.png

Torskemølje med foredrag og film

Fredag 5. mars byd Ishavsmuseet inn til torskekveld på museet.

 

Vi startar kvelden med film kl. 18.00, og held fram med foredrag v/Harald Knutsen som fortel om torskefiske.

Kl. 19.00 presenterer Eldar Hareide vin frå Italia, etterfølgt av vår store Torskemølje-buffet som består av: Polarbjørn fiskesuppe, fersk torsk, kams, rogn, lever, smørdampa gulrøtter og brokkoli, sandefjordsmør og flatbrød.

Påmelding innan 4. mars til tlf. 700 92 004 - 95 11 76 44 e-post: post@ishavsmuseet.no

Ishavsmuseet «Aarvak»

isbj_rn.jpg

Vart oppretta i 1981 og har som føremål å ta vare på dei rike tradisjonane på Vestlandet frå selfangst og anna virke i polare strøk. Museet består av den verna ishavsskuta «Aarvak», den eldste gjenverande i sitt slag, og ca. 1600 registrerte gjenstandar. Blant desse er ei rekkje utstoppa dyr: moskus, polarulv, polarrev, tre isbjørnar og fleire selar og arktiske fuglar.

 

Tønna frå "Polaris" koma til Ishavsmuseet

musee.jpg

"Polaris" var den første stål selfangar bygd i Norge, på A.M Liaaen i 1950-51. No er maste topp med tønne koma til Brandal og reist ved sidan av Ishavsmuseet.

Ishavskjerringa avduka

ishavskj_rringa.jpg

Laurdag 18. juni vart skulpturen over Ishavskjerringa avduka ved Ishavsmuseet. Den høgtidlege avdukinga samla mykje folk i eit strålande sommarver. Oleif Eiken, som har stått bak dette store arbeidet, avduka monumentet som er laga av kunstnaren Tore Bjørn Skjølsvik.

 

Moderne båthus til ishavsskuta «Aarvak»

Løysinga for bygget som skal huse ishavsskuta «Aarvak» ved Ishavsmuseet på Brandal er klar. Eit moderne bygg i glas skal verne og samstundes skape interesse rundt den freda skuta.

 

Kjend eventyrar på museet i haust

Onsdag 19. oktober var dagen då Carl Emil Petersen heldt foredrag om ein tur til Vesterisen med nordlandsskuta «Svaløy» i 1976. Han viste lysbilete og fortalde frå turen. Det var mykje folk i salen; om lag 150 hadde møtt fram. Ikkje så mange under 40 år.

God stemning under syng med oss

Brandalskoret og Venneforeininga for Ishavsmuseet arrangerte også i år ”Syng med oss”.

Tilstellinga fann stad søndag den 20. november, med godt frammøte og god stemning.

 

Då Brudeegget kom til Brandal

Tradisjonen tru var det førjulsfest på museet siste fredagen i november. I år fikk museet besøk av sjølvaste Brudeegget. Rett nok ikkje siglande frå Ålesund, men spanande nok likevel. 

Isflaket ute med julenummer

Redaksjonen for medlemsbladet Isflaket, organ for Ishavsmuseets Venner, er ute med nr. 4 for 2005. Isflaket har vorte eit viktig organ for formidling av polarhistorie, og nytt frå museet. Isflaket kjem i eit opplag på 500 eks. Årets siste utgåve, i den 7. årgang, er no utsendt. Ønsker du å motta Isflaket? Send oss ein mail og tegn deg som medlem. Medlemsskap innkludert 4 nr. av Isflaket fritt tilsendt kr. 150,- pr. år.

Positiv utvikling for Ishavsmuseet

Eit år går mot slutten og museet kan oppsummere med ei fin auke i besøkstala, og aktivitetar generelt. Det står enno igjen litt før vi når opp til besøkstala for dei to første åra, men dette året har vore det best besøkte på mange år. Det har også vore ei fin auke i besøkande som legg arrangementa sine til museet så som firmaturar, selskap, blåturar og konferansar. Dette er vi svært glade for då vi er avhengig av desse arrangementa for å halde drifta i gang.

Ishavskveld under Matfestivalen

Sted: Ishavsmuseet Aarvak, Brandal. 30. august. Tid: 19.00. Arrangør: Ishavsmuseet og Hareid Hotell. Ei ramsalt oppleving som garantert blir hugsa i di bedrift

Det blir Hurtigbåt frå Ålesund sentrum kl. 18.35 til Hareid med buss til Ishavsmuseet, ein tur som tar cirka 30 minutt. Retur med chartret båt frå Brandal til Ålesund kl. 23.00

Opplev ein ishavstur på 4 timar, med slowfood på sitt aller beste. Røynde selfangarar og ishavsskipperar loser deltagerne gjennom kvelden, som i tillegg til mat inkluderer underholdning. 

PS! Påmelding til Hareid Hotell,ved Wenche på tlf 70 09 24 11.

Forskningsdagane 2007

blad.jpg

Laurdag 29. september markerer vi forskningsdagane 2007 på Ishavsmuseet.

Foredragshaldar er Arnljot Løseth ved Historisk institutt ved Høgskulen i Volda. Han har skrive ein del om selfangst og sunnmøringane si rolle i dette eventyret. Arrangementet er i samarbeid med Høgskulen i Volda.

Ishavskveld 17. oktober 2007

Onsdag 17. oktober er det duka for Ishavskveld på museet. Programkvelden er ein del av Hareidsstemna. Til Ishavsmuseet kjem Svalbard legenda Per Johnson og kåserer. Ishavskvelden tek til kl. 19.00

Per vaks opp på beste vestkant i Oslo, men ville sjå Svalbard. Han sende søknad på jobb som messegut på Brandalskuta ”Signalhorn”, men skjøna at han ville ikkje kome i betraktning, så han reiste til Brandal for å søke på jobben, og jobben fekk han! Sommaren etter var han lettmatros på same skuta. Dette var starten på Per sitt polarliv, som sidan i stikkordsform har vore, medlem på Nordpolsekspedisjon, overvintringsfangst, oljeboring, henting av moskus på Grønland, selfangst, drift av sagbruk på Svalbard, sal av fjordis til rekeflåten, forlis i Barentshavet, skipper på turist og fraktfart på Svalbard. Det var etter ein sommar om bord Per si skute ”Sandsvalen” John Michlet skreiv romanen ”Orions Belte”. Kort sagt var Per innom det meste av det som gjekk føre seg på øygruppa på 60 og 70-talet. 

Filmframsyning på Ishavsmuseet.

Søndag 4. november 2007 inviterer vi til film dag på museet.

Vi har leita fram to filmar frå Nordaust Grønland som blir viste denne dagen. Fangstmannsliv i Nordaust Grønland 1952-1954 og Restaurering av Kap-Herschell og Myggbukta i 2002. Tilsaman ein liten time med film. Det vert også kaffi og kaker. Start: kl. 17.00 Arrangør: Ishavsmuseets Venner.

Liv Arnesen til Ishavsmuseet

ishavs.jpg

Tysdag 14. oktober får Ishavsmuseet besøk av den kjende polfararen Liv Arnesen. 

Det er under den årlege ishavskvelden i Hareidsstemna Liv vitjar museet med foto og film foredrag. Song og musikk vil det også bli denne kvelden, og Jon Osnes underheld med muntre historier. Programmet tek til kl. 19.00 og det vil også verte tid til kaffi og pratepause.

Meir om Liv Arnesen på: www.livarnesen.com

Forhånd.1...891011

 

Opningstider

April, Mai, September & oktober
Frå 15. april til 20. oktober
Kvardagar 11:00 – 16:00
Laurdag & søndag 12:00-16:00
Juni, Juli & August
Alle dagar 11:00 – 17:00
Inngong Vaksne Kr. 90 / Born Kr. 40


Kontaktinformasjon

Adresse
ISHAVSMUSEET AARVAK
6062 Brandal

Kontakt
Tlf. kontor 70 09 29 00 
Tlf. 70 09 20 04
Mob. 951 17 644
post@ishavsmuseet.no

Design: Osberget ASPowered by: Osberget CMS