MENY

ishavsmuseet_aarvak___logo.png

Ny runde med potetball

Frå torsdag 18. august startar vi opp igjen med den populære "torsdagsballen". Potetball med alt av godt tilbehør i kafeen kvar torsdag kl. 14-18. Ishavsmuseet ope frå kl. 11.00

|

Ishavsmuseet er ope kvar dag frå 11.00 til 17.00. I kafeen finn du nysteikte vafler og kaffi. Velkomen til ein dag blandt moskus og isbjørn

"Signalhorn" har kome på plass i utstillinga "Svart gull i Brandal City".

st_le_signalhorn_rolf.jpg

Skutemodellen av "Signalhorn" har kome på plass i utstillinga "Svart gull i Brandal City". "Signalhorn" var i 1916 avgarde og henta første lasten med kol frå Kings Bay.

Då Peter S. Brandal i 1916 gjorde den første turen til Kongsfjorden på Svalbard for å finne ut om kolforekomstane der var drivverdige, var «Signalhorn» eit av fartøya. Skipper var Johan P. Brandal.

Denne turen var med på å leggje grunnlaget for gruvedrifta i Ny-Ålesund, eller Brandal City, som var første namnet på staden. Den andre skuta som gikk i lag med «Signalhorn» var ishavsskuta «Polaris» med skipper Bertel Chr. Landmark. Til saman hadde dei to skutene med 300 tonn kol, spadd ut med handemakt.

«Signalhorn» var bygd av tre ved Hans Gravdals båtbyggeri i Opsanger i Sunnhordaland i 1914. Skuta fekk namn etter eit fjell i reiaren Peter S. Brandal si heimbygd.

|
Torsdag 5. mai Kristi himmelfartsdag

Kristi himmelfartsdag serverer Ishavsmuseet potetball i kafeen kl. 13-17. Få også med friluftsgudsteneste på Kvitneset denne dagen.

Søndag 1. mai

Søndag 1. mai er det søndagsmiddag og film i foredragssalen. Filmen som blir vist er: "Polaris" til Grønland i 1932. Servering av svinesteik med tilbehør frå kl 13.00. Museet er ope frå 12.00-17.00.

Foredrag og boknasild under polarkveld på Ishavsmuseet 22. april kl. 19.00

Stein Ørnhøi kjem til Ishavsmuseet 22. april
Stein Ørnhøi kjem til Ishavsmuseet 22. april

Med kamera, headset og hakapik i isen

Det er Stein Ørnhøi som kjem til Ishavsmuseet fredag 22. april kl. 19.00 med foredrag om sin tur med «Polarstar» til Newfoundland i 1968. Foredraget er ei historie om då NRK-TV vart med på selfangst ved Newfoundland. 

Stein Ørnhøi skulle vere kjent for dei fleste av oss. Han sat på Stortinget for SV i to periodar, frå 1977 til 1985, og har jobba for NRK-TV frå midt på 1960-talet. Den seinare tid har han vore politisk ekspertkommentator for både NRK og TV2.

Det var Brigitte Bardot som sendte oss i isen på selfangst, seier Stein Ørnhøi. Då den pelskledde filmdiva - Frankrikes svar på Marilyn Monroe - kasta seg på den internasjonale kampanjen mot selfangst, vart det litt vel mykje for svært mange. I alle fall her i Noreg. Og ettersom det unge norske fjernsynet såg det som ei viktig oppgåve å synliggjere norsk virke og kvardagsliv på ein saklig måte, var det også ei naturlig oppgåve å gi eit nøkternt bilde av kva som verkeleg forgjekk i isen. Den internasjonale kampanjen gav openbart eit lite dekkande bilde av ei næring som var viktig for Sunnmøre og store deler av Nord-Noreg. Det var derfor full støtte frå Fjernsynets leiing då forslaget om å reise på selfangst vart lansert.

NRK-teamet vart påmønstra som vanlege fangstfolk. Det var vist mest praktisk slik, minnest Ørnhøi, når og vist vi skulle møte Canadiske myndigheiter. Ørnhøi vart også imponert over mannskapet si utholdenheit, og rosar dei for kameratskapet dei viste til desse underlege NRK-folka som var overalt og filma i alle merkelege situasjonar. Men vi hjelpte også til med jolling av skinn, seier han.

Det vart laga tre program for fjernsynet etter denne turen, og det første vart vist på NRK i oktober 1968. Dessutan vart det laga eit internasjonalt program, eit konsentrert program som var eit utdrag av desse tre programma vi laga. 

Turen til fangstfelta ved Newfoundland var ei stor investering for det unge norske fjernsynet. Men eg trur alle meinte at det var ei god investering. Programma frå «Polarstar» gjekk rett inn i ein nasjonal og internasjonal debatt om jakt og fangst. Vi fekk vist at norske fangstfolk var dyktige og profesjonelle. Dessutan fekk vi gitt eit bilde av ei viktig norsk næring, seier Ørnhøi, som gler seg til å kome attende til Brandal fredag 22. april.

Etter foredraget vert det servert boknasildmiddag med mjølkesupe i kafeen på Ishavsmuseet. Påmelding til middag. Boknasild har alltid vore populært, og her kan det vere lurt å vere tidleg ute å tinge plass.

|

Sesongopning

Søndag 17. april kl. 12.00 opnar Ishavsmuseet dørene for ny sesong. Denne dagen syner vi film frå ein ekspedisjon med "Polarbjørn" (II) til Jan Mayen og Aust-Grønland kl. 13 og kl. 15. I kafeen vert det servert søndagsmiddag med kjøtkaker & riskrem, kaffi og kaker. Ope til kl. 17.

|

Polarkveld fredag 11. mars kl. 19.00
"Selfangst i nyare tid"

Arild Ulstein med Polarstar i bakgrunnen ved Newfoundland i 1977
Arild Ulstein med Polarstar i bakgrunnen ved Newfoundland i 1977

Arild Ulstein som er selfangar og slaktar gjestar Ishavsmuseet med foredrag komande fredag. Han har erfaring med human avliving både på land og på ishavet. Han var som 20 åring førstereis om bord i «Jan Mayen» i 1968 på ein tur der det meste gjekk gale. Dei var ikkje komne langt av land før ein brottsjø gjorde stor skade på skuta. Seinare på turen var dei sakna i fire døgn, og dramatikken følgde dei til etter dei var komne til lands igjen. Denne turen og mange andre turar på ishavet får vi høyre meir om under foredraget hans på Ishavsmuseet fredag 11. mars kl. 19.

Men han fekk ikkje skrekken av denne første dramatiske turen, og totalt vart det seinare 20 turar på selfangst for Arild Ulstein.

Han har såleis lang erfaring som selfangar på skuter som «Polarstar», «Jan Mayen» «Skår Senior», «Polarsirkel», «Harmoni» og fleire. På Ishavsmuseet denne dagen vil han syne bilde og fortelje frå dei fleste av desse turane. Med sin bakgrunn som slaktar dreg han samanlikningar frå avliving av dyr frå slakteriet til ishavets ville is-øyder. Han samanliknar desse to felta og fortel kvifor hakapiken er den mest humane til avliving av sel, og fungerer på same måte som boltepistolen på eit slakteri. Slakting er inga underhaldning, seier Arild, det har det aldri vore på verken land eller is. Men han brenn for selfangstsaka, sel er ein flott ressurs og han er uroa over utviklinga om ikkje selfangsten får fortsette. Mitt i den hardaste seldebatten i førstninga av 1990-talet deltok han i fleire debatt program på fjernsynet grunna sine erfaringar som fangstmann, slaktar og si interesse for selfangsten.

I dag driv Arild Ulstein Ålesund Havfiskesenter.

 Frå gamalt av gjekk skutene til Vesterisen rundt den 10. mars. Etter foredraget til Ulstein vert det «avseilarfest» i museums kafeen med servering av ishavets festmat; Saltkjøt, flesk og erter. Påmelding til Ishavsmuseet for festmat.

|

Ishavsmuseet årsprogram 2016

Ishavsmuseet Aarvak ynskjer velkomne til eit variert program på museet i 2016. Vi meina å ha eit godt og variert tilbod til både små og store utetter året. Fleire arrangement vil kome til.

 

Fredag 29. januar kl. 19.00

Polarkveld: Per Kyrre Reymert med foredraget Ny-Ålesund - frå gruveby til forskingsbase.

Servering av klippfisk med tilbehør etter foredraget.

Fredag 19. februar kl. 19.00

Polarkveld: Audun Tholfsen med foredrag om "FRAM-2014/15"-ekspedisjonen. Audun Tholfsen dreiv, i lag med Yngve Kristoffersen, med isen om bord i luftputefartøyet «Sabvabaa» frå Nordpolen til Grønland.

Servering av fersk torsk med alt av godt tilbehør

 Fredag 11. mars kl. 19.00

Polarkveld: Arild Ulstein fortel og viser film frå fleire fangstfelt og fleire skuter på selfangst. Bl.a «Jan Mayen», «Polarstar» og «Melshorn».

Servering av saltkjøt, flesk og erter etter foredraget

 Søndag 17. april kl. 13.00

Sesongopning med søndagsmiddag, kaffi og kaker.

Film i foredragssalen, med «Polarbjørn» (II) på ekspedisjon til Jan Mayen og Aust-Grønland.

 Fredag 22. april kl. 19.00

Polarkveld: Stein Ørnhøi med foredraget «Med hakapik og filmkamera i sekken». Stein Ørnhøi var med «Polarstar» som NRK journalist på selfangst i 1968.

Servering av boknasild med tilbehør.

Søndag 1. mai kl. 13.00

Søndagsmiddag og film i foredragssalen, med «Polaris» til Grønland i 1932.

Torsdag 5. mai kl. 13.00

Potetball med alt av godt tilbehør i kafeen, Gudsteneste på Kvitneset.

 Tysdag 17. mai kl. 13.00

Svinesteik og rjomegraut i kafeen.

 Fredag 20. mai kl. 19.00

Polarkveld: polarhistorikar Kjell Kjær frå Vannareid i Troms med foredraget «Ishavsfarerne» om utviklinga i selfangsten frå 1859 til 1909. Kjær har skrive bok med same tittel. I boka har han eit eige avsnitt som heiter: «Brandal, - bygda som ble Norges selfangsthovudstad».

Bacalao-buffet med ulike bacalaotypar i kafeen.

 Torsdag 23. juni kl. 15.00-18.00

Rjomegraut i kafeen.

 Søndag 3. juli

Gudsteneste frå dekk på «Aarvak»

Søndagsmiddag med sosakjøt i kafeen.

 Laurdag 3. september

Markering av Brandal City 100 år. Avduking statue av pioneren Peter S. Brandal. Eige program kjem. Servering i kafeen laurdag og søndag.

 Fredag 16. september kl. 19.00

Polarkveld: John Giæver med film og foredrag frå ekspedisjon til søraust-Grønland i 2013. Servering i kafeen etter foredraget

 Søndag 25. september kl. 12-17

«Selvsagt er det sel»! Middag med selkjøt i mange spanande variantar. Film frå selfangst.

 Fredag 14. oktober kl. 19.00

Polarkveld.

 Søndag 23. oktober frå kl. 13.00

Søndagsmiddag.

 Fredag 4. november kl. 19.00

Lutafisk-kveld. Ishavsmuseets Venner byd inn til etargilde med Lutafisk og alt godt av tilbehør. Meir program kjem.

 Laurdag 19. og søndag 20. november

Julemesse. Den populære og årvisse kunst og håndtverksmessa er opa laurdag kl. 11-17 og søndag 12-17. Middag, kaffi og kaker.

|

Polarkveld på Ishavsmuseet fredag 19. februar:

Eit år på Polhavet

fram_januar_11_9436.jpg

Audun Tholfsen har meir enn 20 månadars fartstid på ulike isflak på Polhavet. Gjennom bilde og ord vil han prøve å gje eit inntrykk av korleis det er og opphalde seg på havisen gjennom dei ulike årstidene. Dette får vi høyre alt om når han vitjar Ishavsmuseet med foredrag fredag 19. februar kl. 19.

Audun har lang erfaring i polare områder, og med drift over isen. Han bur til vanleg på Svalbard der han han driv med guiding av turistar og feltlogistikk for blant anna forskarar.

Han har i dei siste ti åra vore med på tre lengre turar over Polhavet. Desse turane har til saman gjeve Audun meir enn 20 månadars opplevingar på isen. I foredraget sitt på Ishavsmuseet vil han vere innom alle desse ekspedisjonane. Han vil fortelje oss om is, kulde, mørket, isbjørn -og ein besettelse.

Mest vil han nok legge vekt på den siste ekspedisjonen der han reiste 1.900 kilometer gjennom Arktis på eit isflak. Audun Tholfsen og professor Yngve Kristoffersen var nesten eit år fastfrosne i drivisen over Nordpolen på luftputebåten «Sabvabaa», noko som tyder «flyter hurtig over» på inuit.

Saman med polarforskaren Yngve Kristoffersen reiste Audun Tholfsen tvers over Nordpolen i luftputebåten - parkert på eit halvtanna kvadratkilometer stort isflak. Isbrytaren «Polarstern» frakta dei to karane med båt og utstyr opp til dei låg 280 km frå Nordpolen «på andre sida». Tholfsen og Kristoffersen er dei første nordmenn som har lagt ut på ein isdrift-ekspedisjon sidan Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon i 1893-96. Eller, rett skal vere rett. Lillehamringen Tholfsen har vore fastfrosen i isen før. I 2007 deltok han på en fransk ekspedisjon som sat fast i isen med skonnerten «Tara» og dreiv over Polhavet i 500 døger. Han har også kryssa Grønland på ski og brukt ski og kajakk på turen frå Nordpolen til Longyearbyen.

M/S «Havsel» med skipper Bjørne Kvernmo henta ekspedisjonen då dei kom lause av isen i august 2015. Då var det ikkje mykje igjen av isflaket dei heldt seg på. Dei kom attende til Longyearbyen etter å ha gjennomført ei bragd ingen har gjort sidan Nansen og Johansen - overvintring åleine i det sentrale Polhavet. Kristoffersen og Tholfsen kom heim med unikt vitskapleg materiale, dei leverte blant anna ei rekkje seismiske data, samt geologiske prøve frå Lomonosov-ryggen, ein undersjøisk fjellkjede mellom det nordlige Grønland, tvers over Nordpolen mot Sibir.

Det kunne ofte vere trongt om plassen ved å bo slik eit heilt år, seier Audun, men kapasiteten på frysaren var overveldande stor… Midt i einsemda, utan forvarsel, fekk dei brått ein dag besøk av ein ubåt som kom opp gjennom isen. Ein dag sto det også ein isbjørn og banka på frontruta på luftputebåten. Meir om desse uventa besøka, og heile den unike ekspedisjonen, får du høyre om på Ishavsmuseet fredag 19. februar kl.19

Etter foredraget vert det skikkeleg «torskemølje» i museumskafeen då Ishavsmuseet serverer fersk torsk med lever, rogn, kams og anna godt tilbehør. Påmelding for middag.

|

Polarkveld på Ishavsmuseet 29. januar:

Ny-Ålesund - frå gruveby til forskingsbase

per_kyrre_reymert.jpg

Per Kyrre Reymert gjestar Ishavsmuseet med foredrag om Ny-Ålesund fredag 29. januar kl. 19. Han vil ta oss med 100 år tilbake i tid, og startar foredraget sitt frå den gong staden bar namnet Brandal City.

I 2016 er det 100 år sidan Peter S. Brandal fekk tilbod om å kjøpe rettigheitene til kolfeltet i Kings Bay. På forsommaren 1916 sendte han dei to skutene sine «Signalhorn» og «Polaris» på ekspedisjon for å undersøkje feltet nærare. Dei kom attende til Brandal i byrjinga av september med 300 tonn prima kol. Peter S. Brandal fekk overført rettigheitene i september 1916 for kr. 250.000,- Seinare same år gjekk han i kompaniskap med Trygve Klausen, Michael Knutsen og Trygve Jervell om danninga av Kings Bay Kull Comp. A/S

Per Kyrre Reymert vil drage historia frå denne tida, om oppturar og nedturar i gruvesamfunnet, til dagens moderne forskingsbase.

Reymert er arkeolog, historikar, forfattar og formidlar. Han har studert, forska og formidla Svalbard si historie i 40 år. Første gong han kom til Svalbard for 40 år sidan var oppdraget hans å vurdere om det gamle grisehuset kunne bli museum. Slik vart det, og det vart også starten på Svalbard Museum. Det var om lag samstundes med at Svalbard fekk si første forskrift for vern av kulturminner. Det var også dette som etterkvart førte til at han sette i gang med dokumentasjon og formidling av historia på Svalbard.

I 2014 fekk Reymert Longyearbyen sin kulturpris for dette arbeidet.

For kort tid sidan kom eit storverk om fangsthyttene på Svalbard. Medforfattar var arkeologen og historieformidlaren Per Kyrre Reymert. Oppslagsverket er på over 700 sider, der 317 lokalitetar med fangsthytter frå 1794 og fram til i dag er omtalt. Reymert har også forfatta hefte «Longyearbyen, Fra company town til moderne by». Han har vore kulturminnerådgjevar hjå Sysselmannen på Svalbard og vikariert som formidlingsleiar ved Svalbard Museum.

Fredag 29. januar kjem han altså til Brandal og vil formidle historia om Ny-Ålesund til oss. Ishavsmuseet vil markere 100 års jubileet ved ulike høve i 2016. Statuen av Kings Bay grunnleggar og ishavsreiar Peter S. Brandal skal avdukast ved museet i september.

Etter foredraget til Reymert på Ishavsmuseet vert det servert klippfisk med alt av godt tilbehør i museumskafeen. Påmelding ved middag.

|

Utleige

fin_oppdekking_bruk.jpg

Ishavsmuseet har spanande lokaler som høver godt til møte, kurs, selskap og konferansar. Vi er fleksible og kan lage til lokale som passar deg. Kontakt oss for tilbod på ditt arrangement.

Foredrag og moskussteik på Ishavsmuseet fredag 20.11 kl. 19.00

Polarkveld om Ernest Shackleton

Per Sennels
Per Sennels

 «Vi reiser ut, unge og nysgjerrige. Opplever naturen, opplever fare, overlever, får venner. Er borte et år eller to, og så reiser vi hjem igjen. Men vi er ikke de samme som da vi reiste ut. Vi glemmer ikke. Isen, kulda, slitet, vinden som uler utenfor teltet. Fingre som er ubrukelige fordi de er stive av kulde. Alt det som gjør at du forbanner deg selv for at du dro ut. Du klarer ikke å glemme det. Men det er også det som trekker deg tilbake. Gang på gang.

 Det er vinteren 1916, og det er Frank Wild, den britiske polareventyraren Ernest Shackletons nestkommanderande, som gjer forsøk på å snakke mot og håp inn i dei andre karane. Dei ligg under to livbåtar, på ein forblåst odde på ei aude øy langs kysten av Antarktis, og ventar på at Shackleton skal redde dei.

100 års minne

Det er hundre år sidan briten Ernest Shackleton forsøkte å bli den første til å krysse Antarktis frå kyst til kyst.

Per Sennels – som bor i Røyken kommune i Buskerud – har skreve ei annleis polarbok

om denne ekspedisjonen. Fredag 20. november gjestar han Ishavsmuseet med foredrag og bokpresentasjon.

 I 1911 erobra Roald Amundsen Sydpolen. Difor var det berre ei bragd som sto att i Antarktis; å krysse det enorme, kvite kontinentet frå kyst til kyst.

Sir Ernest Shackleton bestemte seg for å vere førstemann til å utføre denne heltedåden.

Men allereie på veg til Antarktis fraus skuta hans, norskbygde «Endurance», fast i isen, og for nøyaktig hundre år sidan vart dei 28 karane om bord tvinga til å gje opp skuta.

Samstundes, på den andre sida av Antarktis, var andre medlemmer av ekspedisjonen i gang med å legge ut depo som Shackleton ville trenge for å krysse Antarktis. Dei visste ingenting om at ekspedisjonen allereie var mislukka, og jobba med livet som innsats for å gjere sin del av jobben.

 Ein av dei store

Per Sennels har skreve en dokumentarroman om denne ekspedisjonen. Med utgangspunkt i eit rikt kjeldemateriale fortel han historia om ein ekspedisjon som er ukjent for mange, og om ein mann som ikkje alle kjenner til, men som var verdsberømt i si samtid, som pleia omgang med dei store polarheltane, og som Roald Amundsen meinte kanskje var den største av dei alle.

Og for første gang på norsk fortel forfattaren grundig innsatsen til karane som la ut depoa som Shackleton aldri skulle få bruk for; om korleis dei sleit, om korleis dei klarte det, og om den høge prisen dei måtte betale for å gjennomføre sin del av ekspedisjonen.

 Moskus på menyen

Etter foredraget til Sennels komande fredag vert det servert noko så eksklusivt og sjeldan som moskussteik i museumskafeen. To gode grunnar til å vitje Ishavsmuseet denne fredagen med andre ord. Dagleg leiar ved Ishavsmuseet, Webjørn Landmark, gler seg til å kunne by fram denne noko sjeldne kosten. Dei som ynskjer å smake denne eksklusive steika av moskus må melde seg på til Ishavsmuseet.

|

Lutefisk på Ishavsmuseet

knut_selv_g.jpg

Fredag 6. november byd Ishavsmuseets Venner til lutefisk-kveld på Ishavsmuseet kl. 19.00.

Lutefisken vert naturlegvis servert med alt av godt tilbehør på stor buffet.

 John Osnes vert med og serverar ramsalte historier undervegs, og utetter kvelden vil Knut Selvåg by på fagre tonar frå trekkspelet.

Påmelding til lutefisk-kveld til Ishavsmuseet. Tlf 70092004 /95117644 eller e-post webjorn@ishavsmuseet.no

 Tidlegare i år arrangerte Venneforeininga tapaskveld ved museet, og leiar i Ishavsmuseets Venner, Bjørn Røyset, seiar at foreininga vil prøve å skipe til to-tre slike sosiale kveldar i året. Han understrekar at arrangementet naturlegvis er ope for alle, ein treng ikkje vere medlem av foreininga for å melde seg på.

|

Rekordstor julemesse på Ishavsmuseet

Laurdag 14. kl. 11-17 og søndag 15. november kl. 12-17,  er det klart for årets julemesse ved Ishavsmuseet på Brandal. Messa er alt fullteikna, og heile 48 utstillarar er på plass.

Full oversikt over utstillarane og messeprogram finn du her:

program_messa_2015.pdf
|

Rekordstor julemesse på Ishavsmuseet

Webjørn Landmark, Edel Mari Kvalsvik, Heidi Wingsternes og Oddlaug Brandal vonar mange finn vegen til årets julemesse ved Ishavsmuseet
Webjørn Landmark, Edel Mari Kvalsvik, Heidi Wingsternes og Oddlaug Brandal vonar mange finn vegen til årets julemesse ved Ishavsmuseet

Laurdag 14. og søndag 15. november er det klart for årets julemesse ved Ishavsmuseet på Brandal. Messa er alt fullteikna, og heile 45 utstillarar er på plass med standar blant isbjørn og moskus, over fire etasjar på Ishavsmuseet, og kring ishavsskuta Aarvak. Messenemnda er svært glade for den store interessa rundt messa, og 45 standar er ny rekord. Alt ligg til rette for ei spanande messe ved Ishavsmuseet. Set av helga, her kan du gjere mange gode kjøp!

|

Polarkveld med foredrag og kvalbiff fredag 9. oktober kl. 19.00

Frå selfangst i nord til kvalfangst i sør

Fredag 9. oktober kl. 19.00 kjem Kjell Tokstad til Ishavsmuseet med foredrag på haustens første polarkveld. I 1997 var Tokstad med og stifta foreininga Øyas Venner, ei venneforeining for Syd Georgia. I 2000 overtok han som leiar av foreininga, ei rolle han fortsatt har.

Foreiningas føremål er å aktivt sørge for at vår kvalfangst-, industri- og kulturhistorie i det antarktiske området blir tatt vare på og gjort kjent.

 Til Brandal kjem han med ein presentasjonen han kallar for «hendingane som førte til etableringa av Grytviken kvalfangststasjon».

Carl Anton (CA) Larsen var fangstmannen som leia og førte «JASON» til Antarktis to gongar. Det var i 1892/93 og 1893/94 med det formål å sjå om det fanst drivverdige kvalforekomstar der nede.

Etter 7 år som styrar av ein kvalfangststasjon i Finnmark, takka han i 1901 ja til å bli skipper på «ANTARCTIC» under Otto Nordenskjølds ekspedisjon til Antarktis og overvintring på Snow Hill.

Det var forliset til «ANTARCTIC» i 1903 som gav stønad til etableringa av Compania Argentina de Pesca (PESCA), selskapet som i 1904 grunnla Grytviken kvalfangststasjon.

 Tokstad sin presentasjon handlar om begge Jason og Antarctic – ekspedisjonane.

 Kjell Tokstad har sjølv fleire gongar vore på Syd Georgia. I 1960 reiste han dit som 15-åring på kvalfangst.

Der vart han verande sesongen 1960/61 på Husvik Harbour som messegut. Då sesongen var slutt reiste han til Grytviken der han overvintra i 1961 og var sesongen 1961/62 som byssegut.

 Etter denne perioden på kvalfangst vart det skulegong og arbeid i Hærens Samband i 7 år. Deretter arbeida Tokstad i nærare 42 år som flyteknisk inspektør i SAS.

Ved tre anledningar, 1999, 2005 og 2013/14, har han vore tilbake på Syd Georgia i foreininga Øyas Venners regi.

 Etter foredraget om etableringa av Grytviken kvalfangststasjon, vil Ishavsmuseets sine stuertar by på middag med kvalbiff med godt tilbehør i museumskafeen. Påmelding til museet ved middag.

|

Film og middag med hjortegryte på Ishavsmuseet

Søndag 4. oktober har Ishavsmuseet leita fram ein aldri så liten filmskatt frå arkivet.

 Filmen som vert vist i konferansesalen denne dagen er om den første norske ekspedisjonen som gjorde flyfotograferingar på Aust-Grønland sommaren 1932. Filmen vert vist kl. 14 og kl. 15.

Denne sommarekspedisjonen i 1932 og luftfotograferingane var utan tvil ein strategisk viktig del av det norske arbeidet for å vinne både sympati og framgang for Noregs rett til dette landområdet. Et landområde som betydde så mykje for norske fangstmenn.

Som skip for denne ekspedisjonen vart valt flaggskipet i det ny etablerte aksjeselskapet A/S Polarbjørn, der Peter S. Brandal og Bergens firmaet G C Rieber & Co A/S var hovudaksjonærar. «Polarbjørn» var den stautaste og beste skuta i Polarbjørn-selskapet denne tida.

 Til flyfotografering hadde dei med eit en-motors fly av typen Lockheed, med namn «Qarrtsiluni» (LN-ABD) som konsul Lars Christensen i Sandefjord stilte til disposisjon. Til observasjonar og rekognosering frå lufta hadde ekspedisjonen dessutan med eit dobbeldekker av typen Spartan (LN-ABG), som fabrikkeigar Joh. H. Andresen i Tiedemans Tobaksfabrik A/S ordna gjennom å gi ei betydelig økonomisk støtte til ekspedisjonen.

 Luftfotograferinga var ein av ekspedisjonens hovudoppgåver. Men ekspedisjonen hadde også med seg vitskapsmenn med mange andre og viktige oppgåver i Eirik Raudes land: geologi, zoologi, oceanografi, botanikk, astronomi og arkeologi. For ikkje å gløyme den unge norske sysselmannen, Helge Ingstad. Ja, med ekspedisjonen følgde også ein kunstmalar som kompletterte dei markbaserte fotografiske observasjonane.

 I tillegg til alt dette hadde «Polarbjørn» også med seg avløysarar til dei mange norske fangststasjonane – og ikkje minst hundar til disse stasjonane. Totalt var det med ombord i skuta 54 menn – men det var køyplass bare til 42.

 Stuertane ved museet serverer hjortegryte denne søndagen frå kl. 13-17

|

«SELvsagt er det sel!»

Søndag 27. september byr Ishavsmuseet på sel til middag frå kl. 13-17. Stuertane ved museet lovar sel i mange variantar, blant anna så står Ishavsmuseet si alltid så populære selkjøtgryte på menyen. Det gjere også selburger, og «Tornedå» av selbiff med fløtegratinerte poteter og peparsaus a’la blueback. Fleire delikatesser å prøve seg på her med andre ord.

«Nauta godt!» seier styrar ved Ishavsmuseet Webjørn Landmark om denne menyen. Selkjøt er ei fantastisk råvare og eit fantastisk godt og mørt kjøt. Selkjøt kan likne litt på kval, men er endå betre og mørare. Kjøtet er av årets fangst i Vesterisen, var av ypparste klasse av smådyr, og godt stelt av mannskapet på «Havsel», med skipper Bjørne Kvernmo og styrmann Espen Brandal i spissen. Dei leverte fangsten i Tjørvåg tidligare i år.

Det er andre året Ishavsmuseet arrangerer ein slik «selkjøtdag» og i fjor var arrangementet så populært at grytene vart tome. Dette vert det retta på i år, og enda meir sel skal i grytene. Landmark opplyser at sesongen ved museet ikkje er heilt over, museet har nemleg ope kvar dag til den 18. oktober. Søndag vert det vist film frå selfangst i undervisningssalen ved museet.

I år var det berre ei skute på fangst i Vesterisen, «Havsel» frå Alta. Vanskelege forhold gjorde at det vart liten fangst. Tilgangen på kjøt er derfor svært avgrensa, så det er ein eksklusiv meny i Brandal denne dagen!

|

Bacalao & Tapas

Laurdag 29. august frå kl. 19.00 inviterer Ishavsmuseets Venneforeining til bacalao & tapas- kveld på Ishavsmuseet. Det har blitt ei fin tradisjon at venneforeininga inviterer til slike sosiale kveldar for både medlemar og andre eit par gongar i året. Ronald Øvrelid vert med og spelar og syng for oss utetter kvelden. Kokkane våre, Marit og Rolf, lovar eit bugnande tapasbord. Vil du vere sikra plass kan du bestille på tlf 700 92 004. Velkomne.

|
Forhånd.12345678...11Neste

 

Opningstider

April, Mai, September & oktober
Frå 15. april til 20. oktober
Kvardagar 11:00 – 16:00
Laurdag & søndag 12:00-16:00
Juni, Juli & August
Alle dagar 11:00 – 17:00
Inngong Vaksne Kr. 90 / Born Kr. 40


Kontaktinformasjon

Adresse
ISHAVSMUSEET AARVAK
6062 Brandal

Kontakt
Tlf. kontor 70 09 29 00 
Tlf. 70 09 20 04
Mob. 951 17 644
post@ishavsmuseet.no

Design: Osberget ASPowered by: Osberget CMS