Fridtjof Nansen, Fram over Polhavet, Oslo Aschehoug rev.utgave 1942 Orginalb. illustr.