Av Leo Oterhals

Om Rokta-forliset og andre forlis