Inn fra havet
Et troskapsløfte til kystfolket

Av Leo Oterhals

Fin bok med originalt vareomslag