Inn fra havet
Et troskapsløfte til kystfolket

Av Leo Oterhals