Klondyke bill
Av: Helge Ingstad
190 sider

Helge Ingstads romandebut fra 1941 vakte, som hans tidligere reisebeskrivelser, stor begeistring. «Klondyke Bill» foregår på tundraen i Nord-Canada, der vi følger pelsjegeren Klondyke Bill og hundene hans i deres kamp mot kulden, sulten og utmattelsen i det arktiske klimaet.

Fin bok