Harald Grytten: MASKINERS ARBEID OG HENDERS VERK. Ulstein 1917-1992

Ørnulf Opdahl (akvareller) og Per Eide (hovedfotograf). Utgitt av Ulsteingruppen 1992. 190 sider.

Små rifter i smussomslag, elles flott eksemplar.