Med angel og not Av Audun Dybdahl 

Med angel og not omtaler fiskeredskaper som kroker, garn og nøter, samt annet utstyr knyttet til fiske og båter. De vanligste fiskeslagene og båttypene er også kort beskrevet. Fremstillingen starter i eldre steinalder og ender omkring år 1900, da motoriseringen av fiskeflåten førte til store endringer når det gjaldt både båter og driftsformer. Boka er rikt illustrert.

Fisket har vært en viktig næringsgren så lenge det har bodd folk langs kysten. Hvordan har steinalderfolket og fiskerbøndene klart å overliste de ulike fiskeslagene som varierte sterkt med hensyn til antall, størrelse, adferd og foretrukne oppholdssteder?

Audun Dybdahl er professor emeritus i historie ved Institutt for historiske studier ved NTNU. Han har skrevet et tjuetalls bøker og en lang rekke artikler om emner innen arkeologi, etnologi og historie.