Spenningens Land er den første omfattende sosialantropologiske feltstudien av Nord-Norge, og forfatteren foretar et dypdykk inn i det nordnorske – kultur, samfunnsliv og enkeltskjebner. Resultatet er en gripende ærlig fortelling fra en neglisjert landsdel. Boken er forfatteren, biskopen og samfunnsdebattanten Eivind Berggravs viktigste bok. Den solgte i løpet av få måneder etter utgivelsen i 1937 over 50 000 eksemplarer og ble årets bestselger.