Norges utpost i vest.

Øyas historie gjennom 1500 år

Langt ute i Grønlads-/Norskehavet ligger vulkanøya Jan Mayen – et fascinerende stykke Norge. Denne vestligste utposten av landet vårt, med sin ville og særegne natur, har en vulkansk aktivitet som ennå ikke har avtatt. Selve øya er formet som en skje. Den er 54 km lang og er i nordøstenden dominert av det 2277 m høye Beerenberg, som er dekket av en stor iskappe som sender flere bretunger helt ned i sjøen. I sør er lavaterrenget markant med gamle kratere, størknede lavaflommer og -formasjoner, lavasand og aske.

Hvem skulle tro at denne øya også har en lang og spennende historie med menneskelig aktivitet både omkring og på øya? Det er denne historien, som begynner og slutter med navigering, fra St. Brendans reise på 500-tallet til Loran C-anlegget i 1990-årene, som boken handler om. Og det viktigste – her er historien om hvordan og hvorfor Jan Mayen ble norsk.