Thor Heyerdal – Eventyret og livsverket

Antropologen, forskeren, vitenskapsmannen, eventyreren Thor Heyerdahl gir et sammendrag av sine forskerferder gjennom 50 år, basert på hans teorier om kulturens vugger. Starter med hans første ekspedisjon til Fatuhiva1938 avsluttes med Maldivene på slutten av 1980-tallet. 347 sider.

Fin bok