Hansen, Leo

Verdens lengste sledereise,  – Sledespor over Grønland. Bergen 1956.  231 s. Fotografi. Kart. Originalt grønt skinnryggbind med gullfarga ryggtittel i raudt tittelelt. Fin bok.