Katalog over ishavsskutene

På nettsida til Ishavsmuseet vil du no finne ein link som heiter skutekatalog.

Her vil du finne dei fleste skukter som har delteke i selfangst, og nokre andre skuter som har delteke i polare ekspedisjonar.

Katalogen er på ingen måte komplett,  det vil vere stadige oppdateringar og nye opplysningar vil kome til etter kvart. Fleire skuter kjem også til. Vi har likevel valt å publisere det som no er klart. Mange av skutene manglar enno foto. Dette vil kome, men Ishavsmuseet manglar også foto av mange av skutene i arkivet. Vi set derfor stor pris på om du skulle ha foto av nokon av dei manglande skutene som du vil dele med oss.

Katalogen er søkbar, så det er lett å finne skutene du leitar etter.

Arktos

Eigar: 1919 H.C. Rønnevik, Egil Næsheim m.fl. Haugesund 1923 Dampskipsselskapet Solvang, Haugesund 1924 Frithjof Nagell Nordbø, Haugesund 1930 Bergens Privatbank 1932 Selfangst og Havfiske A/S, Elling Aarseth, Edv. Leira og Peder Andresen Korsfur, Ålesund 1938 A/S Arktos, Martin Karlsen, Brandal 1939 P/R Arktos, Karl Karlsen og Bernt Marø, Brandal
Heimehamn: Haugesund - Ålesund - Brandal
Byggeverft: Skaaluren
Byggeår: 1918/19/20
Forlist: Forliste ved grunnstøyting ved Cape Race 13. sep. 1940 under krigsteneste.

Brandal

Eigar: 1911 Sigvald S. Brandal 1919 Peter S. Brandal 1925 A/S Søndmøre Selfangere 1932Peter S. Brandal & Co A/S 1934 A/S Polarbjørn (M. Karlsen) 1968 Martin Karlsen A/S (Alle Brandal) Under 2. verdskrig rekvirert av tyske okkupasjonsmakta
Heimehamn: Brandal
Byggeverft: Knut Skaaluren, Rosendal
Byggeår: 1911

Martin Karlsen

Eigar: 1952 Rederiet Ocean A/S, Esbjerg (J.Lauritzen, Købenmavn) 1966 Martin Karlsen A/S, Brandal 1968 Karlsen Shipping Co. Ltd, Halifax 1979 Bowring S.S. Co. Ltd, London 1982 Bearcreek Oil and Shipping Co, London 1983 Halba Shipping Ltd, London 1984 Freighters / Tankers Ltd, Hamilton /Bermuda 1989 Marnato Compania, Naviera SA, Panama
Heimehamn: Brandal
Byggeverft: Aalborg Værft
Byggeår: 1952

Melshorn

Eigar: 1956 K/S A/S Melshorn & Co. (A/S Polarbjørn, Martin Karlsen A/S, Peter Karlsen, Ola Pilskog, Reidar Pilskog, Nils Pilskog) 1981 K/S A/S Melshorn & Co. (Riebers innkjøpskontor, Ålesund) 1983 Gudmund Olden, Lysøysund 1986 K/S A/S Polara, Leinøy (Charles Remø) 1988 Harald Veibust, Eidsnes 1988 Fangst & Fiske A/S (Enok Martinsen), Gratangen 1991 Statens Fiskarbank, Tromsø
Heimehamn: Brandal
Byggeverft: A. M. Liaaen MV
Byggeår: 1956

Minna (II)

Eigar: 1943 P/R Arktos, Brandal (Karl Karlsen og Bernt Marø) 1947 Martin Karlsen 1956 Martin Karlsen AS (Dina Karlsen, Karl Karlsen, Peter Karlsen, Josefine Karlsen og Borgny Karlsen Lunde) 1960 Karl Karlsen, Halifax 1970 (ca) solgt til ukjend eigar
Heimehamn: Brandal
Byggeverft: Smith & Rhuland, Lunenburg, Nova Scotia
Byggeår: 1937

Polarbjørn (II)

Eigar: Kontrahert av A/S Nørvøy v/Edvard Leira og Martin Karlsen. Overteken av A/S Polarbjørn før levering frå verkstaden (1950)
Heimehamn: Brandal
Byggeverft: Bolsønes Verft, Molde
Byggeår: 1950
Forlist: Forliste i Grønlandsisen 29. august 1957

Polarbjørn (III)

Eigar: 1932 A/S Storegga, Ålesund/Son (Peter Skarbøvig og Willy Gorrisen) 1938 A/S Havfiske, Trondheim (Kaare Bagøien m.fl.) 1949 Peter S. Brandal & Co. A/S (Martin Karlsen, Albert Hovland, Sverre Moldskred og Brandal Sildeoljefabrik) 1956 Peter S. Brandal & Co. A/S (A/S Polarbjørn, Martin Karlsen A/S, Peter Karlsen) 1958 A/S Polarbjørn (G.C. Rieber & Co. A/S Martin Karlsen A/S, Peter Karlsen) 1974 A/S Polarbjørn, Ålesund (Rieber) 1975 Johnson Combined Enterprises, St.Johns Newfoundland 1988 Bruce Davis, St. Johns
Heimehamn: Brandal
Byggeverft: Trondhjems MV
Byggeår: 1932

Polarhav

Eigar: 1957 Peter S. Brandal & Co. A/S (A/S Polarbjørn, Martin Karlsen A/S og Peter Karlsen) 1959 A/S Polarbjørn (G.C. Rieber & Co A/S, Martin Karlsen A/S og Peter Karlsen) 1970 K/S A/S Melshorn & Co. (Martin Karlsen A/S) 1976 A/S Polarhav (v/ Peter Karlsen, Karl Karlsen m.fl.) 1979 Karlsen Shipping Co.Ltd, Halifax (Karl Karlsen) 1994 Kunz Enterprises, Texas
Heimehamn: Brandal
Byggeverft: Stord Verft
Byggeår: 1956/57

Polaris

Eigar: 1914 Bergens Sælfangere A/S 1915 Peter S. Brandal 1925 Peter S. Brandal A/S 1925 Søndmøre Sælfangere A/S 1932 P/R Peter P. Brandal og Albert Hovland 1934 A/S Selfangeren Polaris (Peter P. Brandal, Albert Hovland, Edv.Leira (Rieber) og Martin Karlsen
Heimehamn: Brandal
Byggeverft: Gunvald Ottesen, Sagvåg
Byggeår: 1914
Forlist: Forliste 16. oktober 1942