Påskemysteriet i Vesterisen 1917

I over 100 år har nordmenn drive selfangst i ishavet. Over fleire generasjonar har fangstfolk funne sitt levebrød under ekstreme vilkår der vêrgudane kunne vere nådelause i all sin velde. Ingen andre maritime yrke har prosentvis så mange fartøy gått tapt som i selfangstyrket. I perioden 1925-29 forliste 8,9 prosent av dei norske ishavsskutene. 1930-34 … Hald fram med å lese Påskemysteriet i Vesterisen 1917