Bilder fra sildefisket på Mørekysten i 1950-åra

Av Magne Flem

Magne Flem, Bjarne Skarbøvik foto, Harald Grytten, tekst
Bokmål · 1994