Ishavsmuseet med spanande samarbeid med Svalbard Museum

Ishavsmuseet Aarvak er i sterk utvikling og opplever stor interesse frå inn- og utland, og det er med stor glede vi kan offentleggjere at enda eit museum vil knyte seg til vårt polarhistoriske nettverk.

Under ein vellykka polarkveld på Ishavsmuseet fredag 2. november, som hadde fokus på 50 års minne etter Kings Bay ulykka i 1962, vart det signert ein samarbeids avtale mellom Svalbardmuseet i Longyearbyen og Ishavsmuseet på Brandal.

Ishavsmuseet har lenge hatt ein klar intensjon om og lyfte Ishavsmuseet opp på eit enda høgare og breiare nivå både fagleg og kompetansemessig, og det er viktig for Ishavsmuseet å stå fram som ein sentral aktør blant dei polare samlingane i Noreg.

Ishavsmuseet Aarvak ser på dette som viktig musealt arbeid, der formidling, historie, og samarbeid vil ha fokus. Dette er museumsformidling og museumsarbeid på sitt aller beste!

Denne avtalen styrkar banda mellom desse to musea, og vil vere med på å utvikle musea i ein felles strategi der det høver for forvaltning, forsking, formidling og fornying.

Vidare skal vi samarbeide i og utvikle det faglege nettverket, styrkje kompetansen og utveksle informasjon mellom dei to musea.
Viktig vert også styrkinga av den historiske dokumentasjonsbasen og styrkje banda mellom dei polare musea i Noreg.
Ishavsmuseet Aarvak er svært nøgde med denne avtalen som vil vere med på å grunnfeste dei planar og mål som museet i Brandal har hatt over tid for å verte ein enda meir sentral aktør i polar Noreg.

Denne avtalen stadfestar også museets grunntanke om formidling av vår viktige polarhistorie, og at vi har sterk fokus på dette.

Saman med vårt tidlegare inngådde samarbeid med Frammuseet i Oslo og Pier 21 i Canada, er vi sikre på at dette vil utvikle museet vårt, og auke interessa for vår historie og styrkje nærheita til vår nære polarhistorie.
Det lyfter statusen til Ishavsmuseet til nye høgder. Og vi er visse på at dette vil gjere oss sterkare i vår satsing på å få den statusen som Ishavsmuseet fortener.
Og ikkje minst gir det oss kompetanse, djupare kjennskap, og mykje meir innlevelse, forståing og samarbeid i vårt museumsarbeid enn oss kunne ha fått i nokon annan konsolidering .

Dette er ein stor dag for oss ved Ishavsmuseet, og vi vil takke Svalbardmuseet ved leiar Tora Hultgren for dette. Når vi etterkvart har fått koordinert oss, skal det nok kome mykje godt ut av både denne samarbeidsavtalen, og dei dei to tidlegare inngåtte avtalane. Polarsamarbeidet består i dag av Frammuseet, Pier 21, Svalbard Museum og Ishavsmuseet Aarvak.

FRAMMUSEET I OSLO

Under ein svært vellykka polarkveld på Ishavsmuseet 25. januar, som markerte starten på eit svært aktivt museumsår 2012, vart det signert ein samarbeidsavtale mellom Frammuseet i Oslo og Ishavsmuseet på Brandal. Gjennom hausten og vinteren har partane hatt fleire gode samtalar  om eit framtidig samarbeid.

Ishavsmuseet har lenge hatt ein klar intensjon om å lyfte Ishavsmuseet opp på eit enda høgare nivå både fagleg og kompetansemessig, og det er viktig for Ishavsmuseet å stå fram som ein sentral aktør blant dei polare samlingane i Noreg.

Avtalen gir også signal om korleis landets mest kjente polarmuseum ser på Ishavsmuseet som ein viktig aktør i polar Noreg. Begge partar er samde om at intensjonen med avtalen er at også dei andre polare museum i Noreg skal verta ein del av dette samarbeidet.

Denne avtalen styrkjer banda mellom desse to musea, og vil vere med på å utvikle musea i ein felles strategi der det høver for forvaltning, forsking, formidling og fornying. Avtalen inneheld styrking av den faglege kompetansen, utvikling av formidlingsarbeid, formalisere det faglege samarbeid, og formidle kunnskap og auke interessa for den polare historia og menneska i fortid, samtid og framtid.

Vidare skal vi samarbeide i og utvikle det faglege nettverket, styrkje kompetansen og utveksle informasjon mellom dei to musea. Viktig vert også dei felles møta, styrking av den historiske dokumentasjonsbasen og styrkje banda mellom dei polare musea i Noreg. Ishavsmuseet Aarvak er svært nøgde med denne avtalen som vil vere med på å grunnfeste dei planar og mål som Ishavsmuseet har hatt over tid for å verte ein enda meir sentral aktør i polar Noreg. Vi har sakna desse tette banda inn mot polarmiljøet, og ser no med forventning og inspirasjon fram til å utvikle dette vidare til det beste for musea.

Denne avtalen stadfestar også Ishavsmuseet sin grunntanke om formidling av vår viktige polarhistorie, og at vi har sterkt fokus på dette. I så måte kunne vi ikkje finne ein betre samarbeids partnar å utvikle dette arbeidet på, enn Frammuseet.

 

THE CANADIAN MUSEUM OF IMMIGRATION

The Ishavsmuseet in Brandal, Norway, www.ishavsmuseet.no is hoping to hear from Norwegian-Canadians with a connection to the town of Brandal, the village of Hareid or any neighbouring areas in Norway. Also of interest are the memories of any Norwegian-Canadians with a connection seafaring or the seal hunting industry in Canada.

Questions, personal stories, and digital photographs can be donated to the museum by emailing Willy Nesset at verfts-s@tussa.com or Webjorn Landmark at webjorn@ishavsmuseet.no The Canadian Museum of Immigration at Pier 21 is also eager to hear from Norwegian-Canadians so that we can preserve their memories and share them with museums like the Ishavsmuseet. Please find a link to ouer online Request form below or email Carrie-Ann Smih at libary@pier21.ca

www.pier21.ca/research/collections/the-story-collection/tell-us-your-story

Martin Karlsen, the ISHAVSMUSEET AARVAK’s ambassador in Halifax, Nova Scotia brings flowers and thanks to our new friends at the CANADIAN MUSEUM OF IMMIGRATION AT PIER 21, Halifax , Marie Chapman, CEO, Carrie-Ann Smith, Chief of Audience Engagement, Martin Karlsen and Fiona Valverde, Director, Marketing, Communications and Development.

The CANADIAN MUSEUM OF IMMIGRATION AT PIER 21 collects, shares and pays tribute to the Canadian immigration story.

Active museum member, sent on behalf of ISHAVSMUSEET AARVAK, Else Karlsen recently visited the CANADIAN MUSEUM OF IMMIGRATION  AT  PIER  21 in Halifax, Nova Scotia to discuss how each museum could begin sharing resources and collecting materials to enhance both collections.

Soon www.pier21.ca  will feature a call for contributions from Norwegian-Canadians with a connection to the villages Brandal and Hareid, neighbouring areas and all of Norway as well as stories and images from Norwegian-Canadians with a connection seafaring or seal hunting industries in Canada.

As we know there has been a long and strong connection in the areas of seal hunting and seafaring between Norway and Newfoundland, which neighbours Nova Scotia. Norwegians settled on Canada’s east coast and multiple Norwegian companies established themselves in the seal, whale, and fishing trades.

We at ISHAVSMUSEET AARVAK www.ishavsmuseet.no are very pleased and proud to include The CANADIAN MUSEUM OF IMMIGRATION AT PIER 21, Halifax in our museum network. There has been and will continue to be a strong connection between Canada and our region here on the west coast of Norway.  We are happy that both parts wish to develop this relationship.

For ISHAVSMUSEET AARVAK it is extremely important to have this opportunity to study the seal hunting history specifically, since we know how important this has been for our two countries. Also important is the fact that many Norwegians settled in Canada.  Now we have the source to help us find out more about all those people and to share our common history on both sides of the Atlantic.

Our polar and artic network now consists of Canadian Museum of Immigration at Pier 21, Frammuseet www.frammuseum.no  and Ishavsmuseet Aarvak.  We look forward to announcing who will be the next museums to join us. Together we are stronger, together we develope, and together we will share all our knowledge and documentation with everyone who visits our websites and our museums.

 

SVALBARD MUSEUM