Opningstider

April og Mai

Frå 1. april til 31. mai
Kvardagar 11:00 – 16:00
Laurdag & søndag 12:00-16:00

Juni, Juli og August

Alle dagar 11:00 – 17:00

September og oktober

Kvardagar 11:00 – 16:00
Laurdag & søndag 12:00-16:00

Inngong Vaksne Kr. 90 / Born Kr. 40