Opningstider

April og Mai

Frå 1. april til 31. mai
Kvardagar 11:00 – 16:00
Laurdag & søndag 12:00-16:00

Juni, Juli og August

Alle dagar 11:00 – 17:00

September og oktober

Kvardagar 11:00 – 16:00
Laurdag & søndag 12:00-16:00

Inngong Vaksne Kr. 100 / Born Kr. 45

For større grupper kan det gjerast avtale om inngang/omvising utanom ordinær opningstid.

Ta kontakt med oss om du ønskjer å leige lokale til selskap, møte, konferanse.

webjorn@ishavsmuseet.no