Ragnar Thorseth: Saga Siglar

Ragnar Thorseth var kanskje den mest profilerte norske eventyraren på 1980-talet, han gjennomførte fleire spektakulære ekspedisjonar, og jordomseilinga til vikingskipkopien Saga Siglar er kanskje høgdepunktet. I denne boka gjer han utførleg greie for planlegginga av ekspedisjonen, rekonstruksjonen av ein gamal knarr, prøving og feiling under testing av skipet, samt skildring av sjølve seilasen.