Vesterveg til Vinland
Av Helge Ingstad

Boken beretter om Helge Ingstads fem ekspedisjoner til Nord-Amerika som førte til oppdagelsen av en gruppe norrøne boplasser. Den er blitt en klassiker med sagaens sus, kriminalromanens spenning og reiseskildringens allmenninteresse.

Rifter og skade i smussomslag, elles fin bok