BOK OG BALL.

Boklansering med Torbjørn Folkestad på Ishavsmuseet torsdag 7. november kl. 18.00.

Drømmen om selfangst og grønlandsfiske av Torbjørn Folkestad

Folkestad vil lansere si ferske bok «Drømmen om selfangst og Grønlandsfiske», en skårunges beretning.

Torbjørn Folkestad hadde tidleg ein draum om å bli fangstmann og fiskar. Hans naturlege rollemodellar dreiv med fangst og fiskje. På øya der han vaks opp var havet ein naturleg arbeidsplass og havet hadde tidleg ei dragning på Folkestad. «Alle advarte meg», seier Folkestad, som med denne boka tar lesarane med på sin første tur på selfangst som 15 åring. Han fortel også i boka om turar han seinare hadde på linefiske ved Grønland og på Newfoundland.

Om bord i båtane trefte han mange forskjellige menneskje, alle fantastiske personar som hadde levd dette livet i mange år. Det harde og farefulle yrket hadde nok utvilsamt prega mange av dei, og også meg sjølv, seier Folkestad. I boka si skriv han om nokre av desse barske karane som var mykje vekke frå heim og familie. Då dei kom heim var det høgtid for mange – og for nokon, eit hardt liv.

Folkestad fortel også i boka litt av historia til eit av reiarlaga: Pr. Brødrene Davik. Historia fortel om ei dramatisk avgjersle i aprildagane i 1940 som grunnleggjaren av reiarlaget då tok om ei flukt vestover i havet, og om ein sterk kjærleik mellom to menneskje. Den som var leiar for flukta var ein innovative og handlekraftig person; reiar og skipper Nils Davik.

På Ishavsmuseet denne torsdagen får du høyre Torbjørn Folkestad fortelje om boka si og sine eigne opplevingar som skårunge på selfangst. Han fortel at han gler seg spesielt til å få kunne lansere boka si nettopp på Ishavsmuseet, i same bygget som han feira sin 16 års dag ved levering etter sin første tur på selfangst. Det vert sjølvsagt høve til å kjøpe boka. Ishavsmuseet serverer potetball med alt av godt tilbehøyr før boklanseringa, klokka 14.00-18.00. Velkomne!