Eit spørsmål frå Nord-Norge om fangstfartøyet «Fryser I» førte til litt leiting i skutepapir. «Fryser I» forliste på sin første og einaste fangsttur.

Leitinga førte også til litt vidare tankeverksemd: Var det fleire fangstskuter som fekk same lagnad? Var det fleire skuter som forliste på første tur og sette spor etter seg i ishavshistoria utan å ha kome heim igjen med eit einaste skinn? Her er omtale av nokre skuter som fekk slik lagnad.