Uten kompetanse, utstyr og fartøy fra fiske og selfangst, ville det norske oljeeventyret blitt helt annerledes.

– Jo, vi var nok med på begynnelsen av oljeeventyret.

Ottar M. Brandal fra Hareid var skipper på «Polarhav», den første selfangstskuta som i 1970 gjorde seismiske undersøkelser langs Norskekysten. I historien om det norske oljeeventyret, er det mange historier som ennå ikke er fortalt i sin fulle bredde. En av dem er historien om selfangstskuten «Polarhav» som var med på seismiske undersøkelser av havbunnen i Nordsjøen.

– Alt var annerledes den gang, sammenlignet med dagens gigantiske fartøy og avanserte teknologi, forteller Brandal.

«Polarhav» var bygd for fiske og selfangst ved Stord Verft i 1957 for Peter S. Brandal & Co i Brandal. Den drev fiske og fangst stort sett i arktiske strøk, men var også i Antarktisk. Høsten 1970 ville Western Geophysical Company, gjennom meglerfirmaet Grieg i Bergen, ha med «Polarhav» på seismiske undersøkelser.

«Polarhav» som nå var eid av Martin Karlsens rederi, dro til Rotterdam for ombygging. Lasterommet ble instrumentrom, kabelhus måtte bygges og akterenden måtte tilpasses for å legge ut kabler. Dette var begynnelsen på et syv år langt oppdrag.