Aarvak 100 år: Familiesøndag ved Ishavsmuseet med Maria Parr.

Søndag 2.september vert det høve til å prøve seg som båtbyggjar, øve deg på skipsknutar, det vert hakapik-kasting og teiknekonkurranse m.m. I høve hundreårsjubileet til Aarvak inviterer Ishavsmuseet til familiesøndag, med fleire spanande aktivitetar. Det vert også høve til å møte Maria Parr, som skal ha forteljarstund ved museet.

Maria Parr er kjend for dei fleste, ho er i dag ein av dei mest populære og profilerte barnebokforfattarane i Noreg. Ho gler seg til å vitje Brandal og Ishavsmuseet, og ser fram til å lese for små og store denne dagen.

Ishavsmuseet ynskjer å nå ut til alle aldersgrupper, og med å invitere til familiesøndag, håper dagleg leiar Webjørn Landmark at mange familiar vil legge turen til museet denne dagen. Her er mykje spennande og lærerikt å sjå også for borna, fortel Landmark.

Det vert også høve til å kjøpe seg søndagsmiddag, kaker og sterk kaffi på ekte ishavsvis.

Same dag inviterer Brandal Vel til skattejakt og fiskekonkurranse, samt historisk vandring på Kvitneset, så det ligg an til ein innhaldsrik dag i Brandal denne søndagen.