Familiesøndag 7. september kl. 12-17

Familiesøndag. Aktivitetar for borna i Aarvakhuset. Ragnar Thorseth er på plass med færingen «Brattholm Havila» og fortel om planane om roturen til Shetland i 2015. Film om alle Thorseth sine ekspedisjonar i undervisningssalen. Sal av middag.