Filmframsyning på Ishavsmuseet.

Søndag 4. november 2007 inviterer vi til film dag på museet.

Vi har leita fram to filmar frå Nordaust Grønland som blir viste denne dagen. Fangstmannsliv i Nordaust Grønland 1952-1954 og Restaurering av Kap-Herschell og Myggbukta i 2002. Tilsaman ein liten time med film. Det vert også kaffi og kaker. Start: kl. 17.00 Arrangør: Ishavsmuseets Venner.