God Jul!!

Ishavsmuseet vil ynskje alle våre besøkande, samarbeidspartnarar og gode hjelparar ei retteleg God Jul og eit fredfylt nyttår.

Vi takkar for all god positiv støtte, dugnadshjelp og gåver i 2011 og ynskjer velkomne tilbake til eit spanande år i 2012.

Treng du å korte ventetida, kan du no finne mange nye spanande bøker i vår nettbokhandel som du finn til venstre på sida her.