God stemning under syng med oss

Brandalskoret og Venneforeininga for Ishavsmuseet arrangerte også i år ”Syng med oss”.

Tilstellinga fann stad søndag den 20. november, med godt frammøte og god stemning.

 

Ranveig Frøysa leia det heile, og Olav Fure spelte piano til songane.
Begge løyste oppgåvene sine på ein framifrå måte.
Martine og Silje song muntre og vakre barnesongar, til stor applaus.
Som humorinnslag hadde vi besøk av \»Fru Brus\» frå Kvalsvika, i Herøy kommune.
Dette var muntre damer, som visste å få låtten på gli hjå publikum, med song og morostrekar.
Matøkt, og utlodding var det og. Alt i alt eit vellukka arrangement!