Johannes Bjarne Alme: Ishavsfolk si erfaring

I denne boka er det farane i isen som er tema, og det er fangstfolka sjølve
som fortel. Framstillinga er basert på eit omfattande og grundig arbeid med
å dokumentere historia til dei som hadde ishavet som arbeidsplass frå omlag
1900 og heilt fram til i dag. Forfattaren tek utgangspunkt i eigne kunnskapar
om emnet, men like sentralt står dei mange personlege vitnesbyrda frå ei
mengd tidlegare fangstarar. Frå ulike tidsepokar og havområde gjev dei oss
innblikk i kva dramatikk og farar fangstinga kunne innebere. Her er historier
frå Newfoundland, Danskestretet, Vesterisen, Austisen, Kvitsjøen, Nordisen og
Svalbardområdet.