JULEGÅVETIPS:

Polarbøker er flotte julegåver. Boka ISHAVSFOLK SI ERFARING, er ei flott bok. Kr. 398,- Sjå nettbutikken www.ishavsmuseet.no/nettbutikk for fleire tips.