Konsert med Sommer trio frå dekk på Aarvak.

Mandag 23. september kl. 19.00

Sommer Trio består av felespelar Ingeborg Ulberg Sommer frå Røros

i Trøndelag, durspelar, trekkspelar og akkordeonist Marius Berglund frå

Skodje i Møre og Romsdal og akkordeonist og trekkspelar Kristina Farstad

Bjørdal frå Tennfjord i Møre og Romsdal.

Desse tre har spelt sammen i fleire år og dei har for anledningen sett saman eit repertoar som skal vise likskap, skilnadar og tradisjonslinjer mellom bygdedans- og runddanstradisjonen i Trøndelag (med fokus på Rørosområdet) og Møre og Romsdal. Både i Trøndelag og i Møre og Romsdal finn ein ein veldig rik folkemusikktradisjon, og det er mykje nedskrive materiale. På nasjonalt plan har tradisjonen frå Møre og Romsdal ikkje kome så godt fram i lyset, og dette vil Sommer Trio gjere noko med. Sommer Trio vil spele slåttar som er kjende frå før, men vil ha størst fokus på nytt materiale som ikkje er blitt spelt så mykje før. I tillegg vil dei spele tradisjonsstoff frå Røros og som byggjer opp under vandringa musikken har gjort gjennom landet. F.eks er det mange polsar i Trøndelag som har det samme tonespråket som Springarar i Møre og Romsdal, og det er heilt tydeleg at det har opprinnelse i samme melodi. Blant anna vandra Fel-Jakup frå Lom mykje både i Trøndelag og i Møre og Romsdal. 

Sommer Trio vil ta med publikum på ei verbal og musikalsk reise som underbyggjer desse

tradisjonslinjene. Trioen vil også ta fram heilt nytt lokalt stoff frå Møre og

Romsdal frå Stavsetsamlinga, og Jøssvollsamlinga som er ei samling med slåttar som er veldig lite kjent. 

Røros har ein veldig godt belyst, dokumentert og mykje spelt folkemusikktradisjon, spesielt  når det gjeld dansetypen pols. Likevel kan ein finne mykje anna stoff frå Røros som er verdt å ta vare på. Det er mykje gode reinlendere og valser fra Røros og mykje av det repertoaret ynskjer Sommer Trio å ta i bruk.

Utøverne: 

Ingeborg Ulberg Sommer vert sett på som ein av dei aller best i sin tradisjon til å føre vidare denne tradisjonen frå sin heimplass, og har ei rekkje gode resultat på Landskappleik bak seg. Ho er akkurat ferdig med ein master i utøvende folkemusikk

på Noregs musikkhøgskule, der ho har hatt fokus på ulike spelestiler i tradisjonene frå Rørostraktene. Ho speler i mange forskjellige grupper med fokus på tradisjonsmusikk og nykomponert folkemusikk. 

Marius Berglund er for tida tilsett i ei 40% stilling hos Sunnmøre Museum, der stillinga er oppretta akkurat i den meining å styrke og formidle folkemusikktradisjonen i Møre og Romsdal. Han har i denne stillinga, og ved bachelorgrad på Noregs Musikkhøgskule og Landslinja for folkemusikk på Vinstra, tilegna seg stor kunnskap om dei ulike tradisjonane. Han trakterar akkordeon, trekkspel og durspel på nasjonalt nivå, og har mange medaljer frå NM og DM i Trekkspel på CV-en. I tillegg har han vore med å vunne lagdans på Landskappleiken.

Kristina Farstad Bjørdal har spelt runddansmusikk frå ho var 6 år gamal, og er brennande engasjert i å bevare og formidle folkemusikktradisjonen frå sitt heimfylke. I tillegg til dette har ho snart fullført ei mastergrad i Akkordeon frå Det Kongelege Danske Musikkonservatorium, der ho skriv hovedoppgave om korleis folkemusikktradisjonen i Noreg er linka opp mot akkordeontradisjon og undervisning. Ho spelar i fleire gammaldansgrupper, og turnerer i inn-og utland med blant anna akkordeonduoen Storm Duo (Kristina Farstad Bjørdal og Asta Soffia Thorgeirsdottir).

 

Inngangsbillett 200 kr