Nytt ISFLAK ute til jul.

Isflaket nr. 4-2013 er kome ut, og alle som abonerer på dette bør ha det i posten før julekvelden ringer inn. Er du ikkje medlem kan du melde deg og få dette nummeret + heile 2014 for kr. 250,- send ein mail til webjorn@ishavsmuseet.no

«Julenummeret» av Isflaket er på 76 sider, og av innhaldet kan nemnast:

Ragnar Thorseth fortel om turen til Nordpolen som første nordmann i 1982.

Asle Johansen fortel i ein artikkel at Arktisk Canada kunne ha vore norsk området.

Hjalmar Bjørkavåg skriv om ein tur til Kvitsjøen i 1928 der tapet av skuter vart stort dette året.

Professor Bjørn Berland var i 1959 med selfangstskuta «Brandal» på fangst i Danskestredet, og bidreg her med ein flott artikkel om observasjon av Håkjerring.

Frå ishavsskipper Bjørne Kvernmo har vi med ei beretning om selfangsten med «Havsel» i 2013.

Fjerde og siste del av dagboka til Adolf Brandal om overvintringa på Nordaust Grønland er også med.

Vi kan også lese om at Blåst Film og Ishavsmuseet har eit samarbeid om filmen «Ishavshanda», og dei faste spaltene Frå arkivet og Frå samlingane er også med.

For å få litt julestemning, har vi henta fram ein artikkel frå Hermann Andresen som fortel om si første jul på Grønland, og den siste 10 år seinare.