Polarkveld på Ishavsmuseet

50 år sidan den tragiske gruveulykka i Kings Bay, Ny-Ålesund.

Herdis Lien med foredrag på Ishavsmuseet fredag 2. november kl. 19.00

Formidlingsleiar og konservator Herdis Lien på Svalbard Museum vil holde foredrag om Kings Bay samfunnet og ulykka i Estergruva 5. november 1962.

Kulleventyret i Brandal city

Selfangstnæringa hadde i 1916 etablert seg og dei selde produkta sine i heile Europa. Det var midt under første verdskrig, og selfangarane mangla kol til skutene sine. Situasjonen var uhaldbar, og gjorde det nødvendig for selfangarane og sikre seg stabil tilførsel av kol til skutene sine. Dei hadde fleire gongar vore innom Kings Bay på Spitsbergen, og viste at her var det kol å hente. I 1916 fekk Peter S. Brandal tilbod om å kjøpe rettigheitene i Kings Bay, å då var det ikkje tvil. Peter S. Brandal utrusta dei to skutene sine ”Polaris” og ”Signalhorn” og drog av garde til Kings Bay for å undersøke saka. Ekspedisjonen var vellykka og dei returnerte med 300 tonn fyringskull. Han døypte også staden for Brandal City. Peter fann ut at her gjaldt det å handle raskt, og vel heime fikk han overført alle rettigheiter, og Brandal City namnet, til seg sjølv.

Etter ei tid fann han ut at skulle han drive dette vidare måtte han ha med seg fleire driftige personar og meir kapital. Han fekk med seg Michael Knutsen – som også var ishavsredar, Trygve Klausen den dyktige og kompetente advokaten og Trygve Jervell. Rettigheitene vart no overført til eit nytt selskap med namnet; Kings Bay Kull Comp. A/S, og tre år etter skifte staden namn frå Brandal City til Ny-Ålesund. Drifta av selskapet heldt fram med kull utvinning heilt fram til den store ulykka i 1962.

I Kings Bays gruver i Ny-Ålesund har 82 arbeidarar mista livet. Gruvedrifta der vart avslutta etter eksplosjonsulykka i Estergruva 5. november 1962. Ulykka krevde 21 menneskeliv og førte til at regjeringa Gerhardsen måtte gå av.

Fredag 2. november får altså Ishavsmuseet besøk av Formidlingsleiar Herdis Lien ved Svalbard Museum som vil halde foredrag til oss. Dette startar kl. 19.00, og i vanleg stil serverer Ishavsmuseet middag etter foredraget. Billett og middag kr. 200,- Billett kr. 100,-

Påmelding  middag til Ishavsmuseet.