«Signalhorn» har kome på plass i utstillinga «Svart gull i Brandal City».

Skutemodellen av «Signalhorn» har kome på plass i utstillinga «Svart gull i Brandal City». «Signalhorn» var i 1916 avgarde og henta første lasten med kol frå Kings Bay.

Då Peter S. Brandal i 1916 gjorde den første turen til Kongsfjorden på Svalbard for å finne ut om kolforekomstane der var drivverdige, var «Signalhorn» eit av fartøya. Skipper var Johan P. Brandal.

Denne turen var med på å leggje grunnlaget for gruvedrifta i Ny-Ålesund, eller Brandal City, som var første namnet på staden. Den andre skuta som gikk i lag med «Signalhorn» var ishavsskuta «Polaris» med skipper Bertel Chr. Landmark. Til saman hadde dei to skutene med 300 tonn kol, spadd ut med handemakt.

«Signalhorn» var bygd av tre ved Hans Gravdals båtbyggeri i Opsanger i Sunnhordaland i 1914. Skuta fekk namn etter eit fjell i reiaren Peter S. Brandal si heimbygd.