Stor interesse for dagens polarkveld

Det er no utsolgt for billettar på middagsserveringa etter foredraget. Polarkveld på Ishavsmuseet 21. mars kl. 19.00 Ishavsskuta «Polarbjørn» (II) bygging og forlis.

Ishavsmuseet byd igjen inn til polarkveld, fredag 21. mars kl. 19.00. Denne gongen er det ishavsskuta «Polarbjørn» (II) som er tema. Skuta fekk eit kort men spanande liv før den forliste i isen utanfor Grønland i 1957.
«Polarbjørn» (II) vart bygd ved Bolsønes verft i Molde i 1950. Heile tida skuta eksisterte hadde ho kvar sommar dei faste avløysingsekspedisjonane til Jan Mayen og Nordaust- Grønland.

På desse fangstekspedisjonane var som regel John Giæver ekspedisjonsleiar. «Polarbjørn» forliste i isskruing utanfor Myggbukta på Nordaust Grønland i august-september i 1957. Skuta var då på den årlige avløysingsekspedisjonen for Norsk Polarinstitutt, Arktisk Næringsdrift AS og Hermann Andresens ekspedisjon. John Giæver var ekspedisjonsleiar og Bernt A. Brandal var skipper. På turen hadde dei med nokre passasjerar. Ein av dei var dåverande sokneprest i Ålesund, seinare biskop i Tromsø, Monrad Norderval.

Det vert to foredragshalderar på Ishavsmuseet denne kvelden. Først ut er Børre Grønningsæter som skal fortelje og vise film om bygginga av «Polarbjørn». Hans bestefar, Bernhard Grønningsæter, eigde og dreiv Bolsønes Verft då «Polarbjørn» vart kontrahert. Far til Børre, Arne, og hans bror Odd, overtok drifta av verftet i 1950. «Polarbjørn» vart såleis tinga hjå Børre sin bestefar, og overlevert av hans far.
I tillegg var Børre sin far en ivrig hobbyfotograf. Difor har vi i dag ein fantastisk historisk film om bygginga av «Polarbjørn». Filmen syner heile byggeprosessen, frå første tømmerstokk kjem til verftet, til ferdig skute. Børre har både vakse opp på verftet, og hatt eit langt arbeidsliv der. Seinare har han jobba med å take vare på verftet si historie. «Polarbjørn» fekk ei levetid på berre sju år.

Då den forliste i Grønlandsisen i 1957 var John Giæver jr. mønstra som mannskap. Dette var hans tredje tur som mannskap på sommartur med «Polarbjørn», sjølv om han var berre 17 år denne turen.

Første gang Giæver var der var han 15 år og mannskap med sin far og nasjonale legende, John Giæver senior. John vil fortelje og vise bilde og film frå forliset. Sjølv hadde han med nytt godt kamera for å take bilde, men sokneprest Norderval hadde og med filmkamera og filma frå forliset. Denne filmen har Ishavsmuseet seinare fått digitalisert og John Giæver vil fortelje til filmen under foredraget. John har også vore tilbake til Aust-Grønland ved fleire høve, sist i 2013. Han er ein glitrande forteljar, og historiene set nok laust når han får fortelje frå Grønlandsisen.

Etter foredraget står det skikkeleg ishavskost på menyen denne kvelden. Tradisjon tru i mars månad og utseglar-tid for Vesterisskutene, byd museet på saltkjøt, flesk og erter. Påmelding til Ishavsmuseet ved middag.