Store Forlis.

Forland forlis

Talet på forliste selfangstskuter har i alle tider vore høge.
For 95 år sidan, i 1924, forliste det 11 skuter på eit døgn i Kvitsjøen.
Mannskapa på alle skutene vart berga.
Fotoet syner ishavsskuta «Forland» som vert skrua ned i Kvitsjøen 25. april 1924.