Roald Amundsen trollbandt en hel verden med sine polarekspedisjoner. For Norge ble han et slående symbol på hva et lite land kan utrette, utstyrt med mot og dristighet i konkurranse med verdens stormakter og naturens krefter.

Ingen har lyktes med sine ekspedisjoner i en slik grad som Amundsen. Likevel har ettertiden kastet skygger over hans bragder ved å tegne et svært mørkt bilde av hans lederegenskaper. Negative personkarakterer har overgått hverandre og førkrigstidens heltedyrkelse slo raskt over i sin motsetning.

Aleksander Wisting tegner i denne bredt anlagte biografien et nytt og engasjerende bilde av tidenes norske polfarer, fra de første ustøe barneskrittene på Uranienborg i Christiania, via Belgica-ekspedisjonen og Nordvestpassajen, til Sydpolen og Nordpolen, før han går ut av tiden et sted mellom Tromsø og Svalbard.

Roald Amundsens liv var et eventyr så fullt av spenning, underholdning og dramatikk, at det aldri slutter å facinere og engasjere.