Alle mine første ballongflygninger og mine planer for Nordpolen

Før Salomon August Andrée la ut på sin dristige ballongferd mot Nordpolen i 1897 hadde han gjennomført ni ferder med ballongen Svea med tilsammen 40 timer flytid. Denne boken inneholder hans beretninger fra disse ferdene.

I tillegg er hans plan for en polferd med luftballong, slik den ble presentert for det kongelige svenske vitenskapsakademiet den 13. februar 1895, inkludert.