Ryvarden, Leif og Per J. Tømmeraas
Alta-Kautokeino vassdraget
Universitetsforlaget 1979. 108 store s. Innbundet med vareomslag.