Åtte glass

Fem skip forlater hver sin havn ved kysten av Vest-England. Alle med last av edelstener og gullbarrer – verdier for millionbeløp. I løpet av kort tid forsvinner samtlige fem fartøyer uten spor. Det blir opp til etterretningsagentene å finne forklaringen på mysteriet.