Monrad Norderval: Av sjømannsblod.

Ishavspresten. En biskops erindringer fra guttedager og ungdomsår». Monrad Norderval (1902-1976) var biskop i Nord-Hålogaland bispedømme frå 1961-1972. Før 1961 fungerte han som prest frå 1929. I boka fortel han om åra frå fødselen og fram til det første prestekallet. 

Signert eksemplar.