Den gang jeg drog av sted 

Av John Giæver

Fin bok om forfatterens overvintring på Øst-Grønland.