Det magiske landet. Fortellinger om Svalbard
Av: Monica Kristensen

Den unge polarforskeren Monica møter vi i denne høyst personlige boken. Hun overvintret som første kvinne i det barske mannssamfunnet på forskningsstasjonen i Ny-Ålesund.

Fin bok