Det nye land med de grønne enger

Av Anne Stine Ingstad

Forfatteren,som er arkeolog og gift med Helge Ingstad,forteller for første gang om sine forskerferder i Nord.

Utgitt 1975

Fint eksemplar