Gigantiske sildestimar, ein skjør kyst og havdjupets fantastiske drama!

Kvart år vandrar milliardar av sild inn langs norskekysten. I kjølvatnet følgjer fisk, fugl, kval og menneskje. «Havets sølv» er ein storslått, norsk film om gigantiske sildestimar.

Ein film av Are Pilskog, 29 minutt