Ver og vind, hav og is formar landskapet vårt. Eit levd liv formar hendene våre. I den sunnmørske kystkulturen er «Ishavshanda» ei hand som har erfart ikkje berre tungt arbeid, men også harde vêrforhold, og naturopplevingar som dei heime vanskeleg kunne førestille seg. Kan hendene fortelje noko om arbeidet og naturen dei vart forma av?

Ein film av Are og Sturla Pilskog. 11 minutt