Isbjørnforskning er et program om en unik forskningsekspedisjon som i tidsrommet 1968-69 fanget levende isbjørn og gjennomførte et enestående forskningsprosjekt med resultater som førte til at isbjørnen i 1973 ble totalfredet. På forhånd visste man veldig lite om isbjørnstammen, hvor stor den var og om det var en felles stamme i Arktis. Programmet baserer seg i hovedsak på originale filmopptak fra ekspedisjonen supplert med noen andre meget severdige filmopptak. Vi får også møte to av de fire ekspedisjonsdeltakerne under et besøk tilbake på Edgeøya 30 år etter overvintringen. Isbjørnforsker Thor Larsen som ledet ekspedisjonen og forsket på isbjørn i 20 år, beretter om de faglige resultater og situasjonen for isbjørnen i dag. Filmen baserer seg på beretningene fremført av deltakerne selv og de dramatiske opplevelsene de hadde.

Oljefeber er det andre programmet. Det omhandler den svært lite kjente oljeletingen som har foregått på Svalbard i flere tiår. I begynnelsen av 70-årene toppet aktiviteten seg med store lete prosjekter på Edgeøya og Hopen. Forut for selve boreoperasjonene, ble det gjennomført noen halsbrekkende ekspedisjoner for å sikre oljeselskapene såkalte utmål, områder hvor de fikk enerett på oljeleting.

I årene 1971-73 ble det gjennomført flere boreoperasjoner, og vi har konsentrert oss om den mest spektakulære av alle, boringen midt inne på Edgeøya, mer enn tre mil fra havet. Flere tusen tonn utstyr ble satt i land og fraktet den lange veien til borestedet. Vi møter i filmen aktører fra både utmåls aktivitetene og boringen og får høre om de nesten utrolige hendelsene. En rekke meget spesielle filmopptak tatt av de som deltok i arbeidet, dokumenterer både prosjektets omfang og noe av dramatikken som skjedde. Blant annet flyhavari, bygging av en to kilometer lang vinterflyplass og transportforholdene. Siste del av filmen, viser to av deltakerne tilbake på borestedet høsten 2007 midt inne på Edgeøya der alt ble gjort for å tilbakeføre naturen til sin opprinnelige form.

Mushamna (fangststasjon) er det tredje programmet i serien. Den omhandler Kjell Reidar Hovelsruds bygging av det som i dag er Svalbards og verdens nordligste fangststasjon, en tømmerhytte på 70 kvm bygd av russisk tømmer, lerketre som har drevet over polhavet og strandet på Svalbard. Vi får høre den utrolige historien om hvordan Mushamna ble til etter en svært spesiell konflikt som norske myndigheter utløste. Vi får også et innblikk i hvordan fangstlivet artet seg for en som forsøkte å leve av naturressursene her nord på Svalbard. Programmet er basert på gamle filmopptak supplert med noen nye opptak der Hovelsrud beretter om hendelser som bet seg fast i hukommelsen. Vi får også en del unike isbjørnopptak blant annet fra siste sommeren Hovelsrud var i Mushamna. En gammel utslitt binne som oppholdt seg rundt fangststasjonen i lengre tid frembrakte spesielle opplevelser også for turister som kom innom.

3×29 minutt