Liv Nansen Høyer – Eva og Fridtjof Nansen

Liv Nansen Høyer var som kjent datter av Fridtjof og Eva, og leseren får innblikk i begge disse store familiene i datidens Norge, Nansen og Sars. Moren, Eva Sars, var datter av Norges største zoolog, Michael Sars og niese av Johan Sebastian Welhaven. Begge familiene har med andre ord satt spor etter seg i Norges historie. J W Cappelens Forlag 1954. 323 sider.